Huset William

Om os

Billede
Udsigt til vores gårdhave
I Huset William arbejder vi hver dag efter fire værdipar.

Om os

Vi er her for vores beboere. Det er vores vigtigste budskab for alt personalet på Huset William.

I Huset William arbejder vi med fire værdipar. Hver dag bestræber vi os på at handle efter disse værdier, både når det gælder relationen til beboere, pårørende, kollegaer og det omgivende samfund.

1. Nysgerrighed og ansvar

Vi mener, at vi er nødt til at være nysgerrige og have lyst til at lære i alle relationer, vi indgår i.

Med nysgerrigheden følger også et ansvar for at forholde os til og aktivt bruge det, vi lærer, når vi stiller spørgsmål. Vi bestræber os derfor på at undres, spørge og se muligheder og lære af hinanden.

2. Mangfoldighed

Mangfoldighed er alt, hvad der gør os forskellige.

Vi arbejder med mangfoldighed ved at respektere forskellighed og ved at være åbne over for at bruge hinandens ressourcer. Vi interesserer os for, hvad kolleger/pårørende/beboere kan og ved.

3. Værdighed og respekt

Værdighed og respekt er en forudsætning for det gode møde med beboere, pårørende og kollegaer. Værdighed og respekt er også en forudsætning for, at nysgerrigheden bliver en positiv kraft i det daglige arbejde.

Det betyder, at vi bestræber os på at respektere den enkeltes ønsker, være nærværende, interessere os for det enkelte menneske og have en respektfuld omgangstone og væremåde.

4. Positiv indstilling og ærlighed

En positiv indstilling og ærlighed i vores omgang med alle i Huset William er en forudsætning for, at vi kan få udbytte af de andre værdier i dagligdagen.

Det betyder, at vi bestræber os på at have tillid til hinanden, være positive og åbne over for nye forslag og finde løsninger, når noget irriterer os. Vi vil gøre, det vi siger, og vi vil være ærlige om muligheder og egne grænser og kompetencer. 

Beboerdemokrati

I Huset William arbejder vi målrettet med beboerdemokrati gennem forskellige møder.

Bestyrelsen

Huset William er et selvejende plejehjem, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for plejehjemmet drift.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

I Huset William er vi 55 medarbejdere inden for forskellige faggrupper.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.