CENTER FOR DEMENS

Lindehusene

Om os

Billede
Facade på Afdeling A
Center for Demens, Lindehusene ligger i De Gamles By på Nørrebro.

Om os

Lindehusene er del af Center for Demens, der åbnede i 2019.

Vi har to plejeafdelinger i huse tæt på hinanden. I det ene hus (afdeling A) bor 27 beboere, der alle primært er under 65 år. I det andet (afdeling B) bor 32 beboere på særligt skærmede demenspladser.

Center for Demens har også et tilbud med åben rådgivning og et visiteret tilbud om fysisk og kognitiv træning. Vi har også Aktivitetscenter Huset for yngre hjemmeboende borgere med demens.

Gennem fokus på fællesskab, personcentreret omsorg og en rehabiliterende tilgang bidrager vi til din livskvalitet.

Vi vægter respekt, nærvær og involvering af det enkelte menneskes ressourcer højere end noget andet. Vi tilstræber at udvikle viden gennem kreativitet, vedholdenhed og tæt samarbejde på tværs.

I Center for Demens, Lindehusene arbejder vi med især tre værdier:

1. Fællesskab

Vi mener, at oplevelsen af fællesskab og gode relationer er det vigtigste fundament for et godt samarbejde.

Vi arbejder derfor hver dag på at opdyrke og vedligeholde et godt fællesskab med vores beboere, pårørende og hinanden.

Det gør vi bl.a. ved regelmæssigt og åbent at tale om det, der betyder noget i hverdagen for den enkelte, og på at skabe gode stunder sammen.

2. Personcentreret omsorg 

'Personcentreret omsorg' handler om først og fremmest at have fokus på mennesket bag demenssygdommen. Hvert menneske er unikt.

Vi arbejder for, at vores borgere skal blive ved med at være unikke på trods af de symptomer og den ændrede adfærd, som en demenssygdom kan give.

3. Rehabiliterende tilgang

Vi arbejder for, at borgere med demens kan klare så meget som muligt – i så lang tid som muligt.

Derfor træner vi borgernes fysiske og kognitive færdigheder, da træningen kan stoppe eller forsinke demenssymptomernes udvikling og styrke borgernes livskvalitet.

Arbejdspladsen

På Lindehusene har vi høje faglige ambitioner. En af vores medarbejdere vandt bl.a. årets demenspris i 2017.

Hilsen fra os

Vi byder velkommen.

Frivillige kræfter

Lindehusene er altid åbne for flere frivillige – både personer og samarbejdspartnere.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter og privatlivspolitik.

Organisation

Center for Demens, Lindehusene består af flere afdelinger.