Nybodergården

Om os

Billede
På Nybodergården går vi meget op i, at du har en god og tryg hverdag i hjemlige omgivelser.

Om os

Nybodergården har fokus på at skabe hjemlige rammer, så du oplever plejehjemmet som dit hjem.

Som selvejende plejehjem er Nybodergården en del af Selveje Netværket.

Vi lægger vægt på, at dine ønsker og behov styrer din hverdag, og at du bruger dine ressourcer i det omfang, du kan. Vi lægger også vægt på, at du deltager i fællesskabet, så meget som du har lyst til.

Vi har respekt for din værdighed, og vi værner om tilliden mellem dig, dine pårørende og medarbejderne.

Vi har et aktivt beboer- og pårørenderåd, da det er vigtigt for os, at du og dine pårørende har medbestemmelse og medindflydelse på plejehjemmets dagligdag. 

Nybodergårdens medarbejdere arbejder alle engageret og ansvarligt på tværs af deres fag, og de arbejder målrettet på at bruge deres forskellige kompetencer til at give dig omsorg præget af menneskelig varme og høj faglighed.

Vi vil give dig og dine pårørende de bedst muligt betingelser for en tryg hverdag.

Bestyrelsen

Som selvejende plejehjem har Nybodergården en bestyrelse.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG OG ELEV

På Nybodergården lægger vi vægt på, at vores medarbejdere er ordentlige, tager fagligt ansvar og udviser rettighed omhu.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.