Rundskuedagens Plejecenter

Om os

Billede
Højbede
Vores mål er, at Rundskuedagen er så tæt på et privat hjem som overhovedet muligt.

Om os

På Rundskuedagens Plejecenter ønsker vi at tage udgangspunkt i dine behov og din livshistorie.

Det er vigtigt for os, at du føler, du har et værdigt liv. Du skal føle, at vi respekterer dig og dine pårørende, og at vi kender til, hvordan du levede, inden du kom på plejehjem.

Vores mål er, at Rundskuedagen er så tæt på et privat hjem som overhovedet muligt. Derfor bestemmer du så vidt muligt selv over din hverdag, og vi forsøger at tilpasse os dine rutiner.

Vi opmuntrer dig til at være aktiv og engageret i din egen hverdag, så du kan udvikle, styrke og bevare dine ressourcer.  

Vores arbejde bygger på fire værdier:

  • Faglighed
  • Fokus på helheden
  • Værdighed for den enkelte
  • Godt arbejdsmiljø. 

Beboerdemokrati

På Rundskuedagens Plejecenter lægger vi vægt på, at du og de andre beboeres har indflydelse på jeres hverdag på plejehjemmet. Vi holder derfor beboermøder hver fjerde måned, hvor vi taler om forskellige emner, der har betydning for hverdagen, fx aktiviteter og mad. Dine pårørende er velkomne til at deltage i møderne.

Bestyrelsen

Rundskuedagen er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. Bestyrelsen består af seks medlemmer og holder møde hvert kvartal.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

Rundskuedagen er en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har et højt fagligt niveau. Vi giver derfor vores medarbejdere rig mulighed for at udvikle deres faglighed.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.