Solgaven Valby

Om os

Billede
Citrustræer
Solgaven Valby har et tæt samarbejde med de øvrige Solgavehjem under Dansk Blindesamfund. 

Om os

Solgaven Valby er et plejehjem landsdækkende specialplejehjem for blinde og svagtsynede, der åbnede i 2019.

Blinde og svagtsynede har fortrinsret til at bo på plejehjemmet, der har fantastiske, nyistandsamme rammer og er indrettet specielt til blinde og svagtsynede.

Vores personale er specialiseret i at arbejde med blinde og svagtsynede beboere.

Vi har også mobillityinstruktører, der underviser beboerne i at færdes og udføre almindelige gøremål. Instruktørerne vurderer også, hvilke synshjælpemidler den enkelte vil have gavn af. 

Plejehjemmet er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige Solgavehjem under Dansk Blindesamfund. 

Målet for Solgaven Valby er at:

  • Understøtte blinde og svagseendes selvstændighed og selvhjulpenhed
  • Skabe de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed
  • Skabe gode rammer om fællesskaber og sociale relationer.

Bestyrelsen

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

På Solgaven Valby lægger vi vægt på, at vores medarbejderne har en høj faglighed inden for blindespecialet. Derfor har vi bl.a. en mobilityinstruktør, der underviser vores personale.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.