Absalonhus

Om os

Billede
Gården og facaden på bygningen
Vi arbejder hver dag med, at Absalonhus skal være et trygt sted at bo – og et godt sted at arbejde.

Om os

Vores værdier og visioner tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ældrepolitik, som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker. 

Derudover arbejder Absalonhus med, at plejehjemmet skal være et trygt sted at bo – og et godt sted at arbejde. 

I hverdagen betyder det, at:

  • Vi sørger for at vores medarbejdere har en høj faglighed inden for fx omsorg, pleje, demens og psykisk sundhed. På den måde kan vi altid løse vores opgaver tilfredsstillende
  • Vi har fast personale, så beboerne kender og er trygge ved de medarbejdere, der er på arbejde
  • Faglighed altid ligger til grund for alle de beslutninger, vi tager.
Hverdag med livskvalitet og indflydelse

Vi ønsker, at du har så stor indflydelse på dit eget liv som muligt. Vi samarbejder derfor med dig og dine pårørende om at skabe den hverdag, du ønsker at have.

Det er vigtigt for os, at du får en hverdag med en høj livskvalitet, hvor du føler dig vigtig og får lov til at bruge dine ressourcer.

Vi tager ansvar for at skabe rammerne for et godt hverdagsliv og for at bringe dine ressourcer og medbestemmelse i spil.

Hilsen fra forstander

Forstander på Absalonhus, Gitte Piriwe Risom, byder velkommen.

Dialog- og beboermøder

På Absalonhus holder afdelingslederne både beboer- og pårørendemøder samt dialogmøder ved frokosttid, hvor vi taler om livet på plejehjemmet. Til møderne har du mulighed for at tage et emne, som du gerne vil tale om, op.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

Absalonhus er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Vi er rummelige, ordentlige, og du har masser af mulighed for at få indflydelse på dit eget arbejde.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.