PLEJEHJEMMET

Damsøgaard

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet på Damsøgaard.
Besøg

Din bolig på Damsøgaard er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg.

De kan også spise med, hvis de betaler for det. 

Frisør og fodterapeut

Damsøgaard har tilknyttet både en fodterapeut og en frisør, som kommer ud på plejehjemmet og tilbyder behandling i vores salon/klinik.

Personalet hjælper dig med at bestille tid. 

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Indflytning

En bolig på Damsøgaard er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, el, varme, licens m.m., og du medbringer dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv.

Du skal også tage en dyne og en hovedpude med, som kan vaskes. Der er plejeseng og madras i boligen, som skal bruges.

Boligen er sat i stand og gjort rent, inden du flytter ind.

Du står selv for at flytte ind i boligen og indrette den, mens vores altmuligmand står for at hænge billeder og lamper op.

Du kan søge kommunen om hjælp til flytning, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma.

Meld flytning

Du skal senest melde flytning til Folkeregistret fem dage efter, du er flyttet ind i din nye bolig.

Damsøgaard vil gerne hjælpe dig med at melde flytning, hvis du ønsker det.

Meld selv flytning her

Vælg læge

Du kan vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Damsøgaard. Du kan også vælge en ny læge i nærheden eller den plejehjemslæge, som er tilknyttet Damsøgaard.

Plejehjemslægen kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen. 

Hvis du vil skifte til vores plejehjemslæge, skal du udfylde et aftaleskema og aflevere det til personalet, senest fem dage efter du er flyttet ind.

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind på Damsøgaard, får du en kontaktperson. Du aftaler sammen med din kontaktperson, hvilken hjælp og pleje du har brug for. 

Kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet i ca. fire uger. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer på Damsøgaard får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge. Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Læge

Vores plejehjemslæge kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen. 

Pårørende: Om samarbejdet

På Damsøgaard vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen har sin egen klinik på Damsøgaard.

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Økonomi

På Damsøgaard skal du betale husleje, el, vand og varme.

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask, rengøringsartikler osv. 

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger, evt. med hjælp fra dine pårørende.

Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig med din økonomi, kan du søge om en økonomisk værge. 

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er på Damsøgaard.

Husleje

Huslejen på Damsøgaard bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifterne til at drive plejehjemmet. 

Din husleje reguleres hvert år, da dine indtægter og plejehjemmets udgifter kan ændre sig fra år til år. 

Huslejen bliver trukket automatisk over din pension.

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig på Damsøgaard, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter.

Læs, hvordan huslejen bliver udregnet

Servicepakke 

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for. 

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.  

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Vask af privat tøj og linned
  • Toiletartikler 
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke på Damsøgaard koster ca. 4.182 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år.

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Indboforsikring og tv-pakke

Ud over huslejen og servicepakken har du mulighed for at købe en billig indboforsikring gennem plejehjemmet.

Du kan også købe en tv-pakke.

Dødsfald/fraflytning

Når en beboer dør, eller ønsker at flytte, skal beboerens bolig tømmes hurtigst muligt og senest inden for fire hverdage. 

De pårørende står for at pakke beboerens ting ned og tømme boligen. Personalet er tilstede og hjælper til. Vi laver en liste over beboerens ting, kontanter og værdigenstande og stiller herefter tingene i vores depot.

Når Skifteretten har lavet en skifteretsattest, kan de pårørende/arvingerne få udleveret beboerens ting.