Deborah Centret

Om os

Billede
Purløgsblomster og facaden på plejehjemmet
På Deborah Centret arbejder vi hver dag for, at alle vores beboere har en høj livskvalitet og får den bedst mulige pleje og omsorg.

Om os

Deborah Centret er et jødisk plejehjem. Vi overholder derfor de jødiske traditioner, leve- og madregler.

Deborah Centrets mission er at sikre, at den enkelte beboer har en høj livskvalitet. 

Det gør vi ved at samarbejde med dig, dine pårørende og hinanden om at yde professionel og personlig pleje og omsorg. Plejen bygger på værdierne gensidig respekt og anerkendelse, engagement og faglighed, tryghed og empati samt åbenhed og troværdighed.

Deborah Centrets vision er, at vi yder den bedst mulige pleje og omsorg for dig og de andre beboerne.

Derudover vil vi være en attraktiv arbejdsplads, hvor anerkendelse og faglighed er i højsædet. Vi ønsker også at være højt respekteret blandt vores mange samarbejdspartnere.

For at opnå vores vision har vi fokus på følgende: 

  • Kompetent ledelse
  • Et anerkendende og professionelt miljø
  • Godt samarbejde
  • Fornuftig økonomi
  • Kompetenceudvikling
  • Gode fysiske og psykiske rammer.

Vores to bestyrelser

På Deborah Centret har vi to bestyrelser: En bestyrelse for boligerne og en bestyrelse for plejen.

Hilsen fra forstander

Vores forstander, Helle Røssel, byder velkommen.

Beboerdemokrati

På Deborah Centret er det vigtigt, at beboerne har indflydelse på deres hverdag.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG OG ELEV

Deborah Centret er en arbejdsplads, hvor vi stræber efter at have en høj faglighed og trivsel blandt vores medarbejdere.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.