Københavns Kommune

Om Aftensol

Aftensol er et selvejende plejehjem på Nørrebro tæt på Borups Plads. Vi har 43 beboere fordelt på fem etager, busser lige til døren og Fakta tæt på.

Aftensol er et selvejende plejehjem, som blev renoveret i 2001.

Vi har en tilknytning til Frelsens Hær, og vores værdigrundlag hviler på et kristent menneske- og livssyn.

Det betyder blandt andet, at vi lægger vægt på rummelighed, næstekærlighed, omsorg for hele mennesket og på at give plads til den åndelige dimension i menneskers liv. Alle er velkomne hos os, uanset religiøse eller andre tilhørsforhold. 

Vi ønsker at skabe rammer for et godt hverdagsliv, hvor du som beboer selv kan bestemme, hvordan du vil indrette din dagligdags rytmer og rutiner. 

Vi hører dine ønsker til hverdagslivet og aktiviteterne, når du dagligt samarbejder med personalet, og når forstanderen holder kaffemøder med dig og de andre beboerne på de enkelte etager.

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Aftensol er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som består af:

  • Bestyrelsesformand Eva Marseilles, Frelsens Hær
  • Tre medlemmer udpeget af Frelsens Hær
  • Ét medlem udpeget af boligselskabet AKB København.

Derudover har bestyrelsen tre medlemmer, som ikke har stemmeret:

  • Én repræsentant for beboerne
  • Én repræsentant for de pårørende
  • Én repræsentant for medarbejderne.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige! 

Det særligt dejlige ved at være forstander på Aftensol er, at huset er så lille, og at vi derfor kender hinanden alle sammen.  

De mennesker, der bor på Aftensol, er lige så forskellige som resten af dem, der bor på Nørrebro. 

Det betyder, at vi, der arbejder her, skal gøre os meget umage for at lære hver enkelt godt at kende, så vi kan hjælpe hver enkelt til at få den hverdag, som lige netop han eller hun ønsker.  

Det gælder i forhold til hverdagens rutiner, og når vi planlægger aktivitetstilbud, fester og fejring af mærkedage. 

Velkommen til Aftensol. 

Eva Algreen-Petersen 

Forstander på Aftensol

Samarbejde med pårørende

På Aftensol vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. Samarbejdet med pårørende kan derfor hjælpe til at sikre, at du fortsat kan leve, som du ønsker.