Københavns Kommune

Om Bispebjerghjemmet

Bispebjerghjemmet er et selvejende plejehjem, der ligger ved Lersøparken i Københavns nordvestkvarter.

Bispebjerghjemmet er et selvejende plejehjem fra 1970, som blev renoveret i 2009. Plejehjemmet har 90 beboere, som bor i dejlige og lyse boliger fordelt på seks afdelinger.

Vi bor tæt på gode muligheder for indkøb og offentlig transport.

På Bispebjerghjemmet ønsker vi at give dig de bedste rammer for din tilværelse ved at skabe en meningsfuld hverdag ud fra dine ønsker og behov.

Vi tilbyder en god, kærlig og faglig kompetent pleje, som tager udgangspunkt i tre overordnede værdier.

Med udgangspunkt i vores tre overordnede værdier er vores medarbejdere nysgerrige efter, hvordan de bedst muligt støtter dig i at bruge dine ressourcer. Det betyder, at de spørger ind til, hvad der er vigtigt for dig og dine pårørende.

Vi sætter også pris på spontanitet i hverdagen. Derfor vil vi gerne afprøve nye ting, hvis du fx har en god idé til, hvordan vi kan støtte dig endnu mere i din hverdag.

Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater i fællesskab.

Mere om os

Vis alle

Vores 3 værdier

1. Nysgerrighed

  • Vi er interesserede i, hvad andre mener 
  • Vi stiller spørgsmål og lytter efter et svar
  • Vi undrer os, reflekterer og er eftertænksomme.

2. Optimisme

  • Glæde, humor, hjerterum og spontanitet
  • En indsats kan nytte 
  • Vi ser på muligheder og afprøver dem.

3. Balance

  • Vi forholder os til dine ønsker, samtidig med at vi bruger vores faglighed
  • Vi har balance mellem refleksion og handling
  • Vi har balance mellem faglighed/kvalitet og dem, vi er.

 

Bestyrelsen

Bispebjerghjemmet er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Bestyrelsen består af medlemmer, som har kontakt til Grundtvig Kirke, Tagensbo Kirke, Kapernaum Kirke og Lundehus Kirke.

Hanne Christensen er formand for bestyrelsen.

Hilsen fra forstander

Kære beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere

Velkommen til Bispebjerghjemmet! 

På Bispebjerghjemmet gør vi vores yderste for, at beboerne oplever en hverdag med meningsfulde aktiviteter, samvær og tryghed, kendetegnet af inddragelse og medbestemmelse.

En meningsfuld hverdag og trivsel er mere end pæne ord – det er noget, der mærkes hver dag.

Venlig hilsen

Heidi Pihl
Forstander på Bispebjerghjemmet

Samarbejde med pårørende

Når du flytter ind på Bispebjerghjemmet, er det vigtigt, at du bevarer kontakten til din familie og venner.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Få indflydelse på vores møder

Beboermøder

En stor del af beboernes hverdag foregår i fælleslokalerne på etagerne, fx måltider, hyggestunder og aktiviteter.

Hver enkelt etage holder derfor beboermøde ca. hver 6. uge.

På møderne taler vi om vores fælles hverdag på etagen, og alle beboere kan komme med ønsker og idéer til hverdagen.

Der bliver lavet en dagsorden til hvert møde, og efter mødet bliver referatet fra dagsordenen hængt op på opslagstavlen.

Din kontaktperson hjælper dig gerne med at forberede dig til mødet.

Beboer- og pårørendemøder

Beboerne på hver etage vælger én gang om året en beboerrepræsentant og en pårørenderepræsentant, som sidder i det fælles beboer- og pårørenderåd. 

Beboer- og pårørenderådet mødes fire gange om året med forstanderen.

På møderne orienteres om vigtige ting, fx regnskab, budget, tilsyn osv. Derudover taler vi om, hvad der sker på etagerne, og beboerne har også mulighed for at tage forskellige emner op.

En gang om året holder beboer- og pårørenderådet også et årsmøde for alle beboere og pårørende på Bispebjerghjemmet.

Afdelingsmøder med boligselskabet SAB

Bispebjerghjemmets bygninger ejes af SAB. 

SAB holder afdelingsmøder for alle beboere én gang om året. 

Derudover deltager fem beboere i afdelingsbestyrelsen, som holder to møder om året. Afdelingsbestyrelsen taler om plejehjemmets bygninger, haven og ønsker til det fremtidige budget.