Københavns Kommune

Job på Bispebjerghjemmet

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Bispebjerghjemmet ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor arbejder vi blandt andet i teams med en fast beboerkoordinator og faste dag-, aften- og nattevagter.

Teamarbejdet giver fleksibilitet og sikrer, at medarbejdere har så stor indflydelse på deres eget arbejde som muligt.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er fagligt dygtige.

Vi har derfor faglige netværk inden for områderne demens, inkontinens, forflytning, kost og måltider og praktikvejledning. Næsten alle de medarbejdere, som er kontaktpersoner for beboere, er med i et af disse faglige netværk og har et særligt ansvar inden for dette faglige område. 

Fire mål for vores arbejdsplads

På Bispebjerghjemmet arbejder vi hver dag med fire mål:

 1. Vi vil have en høj faglighed i alle de opgaver, vi løser
 2. Vi vil have et dagligt tværfagligt samarbejde, der bygger på dialog
 3. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
 4. Vi oplærer vores medarbejdere grundigt og beskriver den enkeltes opgaver.

På Bispebjerghjemmet holder vi desuden årlige medarbejderudviklingssamtaler eller gruppeudviklingssamtaler i de enkelte teams. 

Som medarbejder på Bispebjerghjemmet har du desuden mulighed for at bruge vores træningslokaler, hvor der er løbebånd, cykler og forskellige træningsmaskiner.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Bispebjerghjemmet har ca. 80 fastansatte medarbejdere, som alle har en faglig uddannelse.

Vores medarbejdere er blandt andet uddannet: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygeplejersker.

Derudover har vi ca. 60 afløsere, som arbejder deltid.

Bispebjerghjemmets ledergruppe består af forstanderen, to afdelingsledere og en servicechef.

Vi har elever og studerende

Vi er uddannelsessted for sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejestuderende samt ernæringsassistentelever.

Vi har ca. 30 elever og studerende om året. 

Den medarbejder, der er uddannelsesansvarlig, tilrettelægger de forskellige uddannelsesforløb sammen med det enkelte team og praktikvejlederne. 

Den uddannelsesansvarlige samler jævnligt elever og vejledere til vejledning, hvor de blandt andet reflekterer over oplevelser og faglige spørgsmål. 

MED-udvalget

På Bispebjerghjemmet har vi et MED-udvalg, som blandt andet arbejder med arbejdsmiljø, sundhedsfremme og diskuterer større tværgående emner.

Vores MED-udvalg består af medarbejdere og ledere fra hele plejehjemmet. Forstanderen er formand, og medarbejderne vælger en næstformand.

MED-udvalget er sammensat således: 

 • Tre arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tre tillidsrepræsentanter/valgte medarbejdere
 • Fire arbejdsmiljøledere/afdelingsledere
 • Forstanderen.

MED-udvalget holder seks møder om året.

Frivillige

Bispebjerghjemmet har forskellige frivillige og foreninger tilknyttet plejehjemmet.

Venneforeningen ’Vennerne’

I over 25 år har der været en venneforening på Bispebjerghjemmet, som hedder ’Vennerne’.

Vennerne består blandt andet af pårørende, beboere og tidligere medarbejdere.

Besøgsvenner og andre frivillige 

Bispebjerghjemmet har mange forskellige frivillige, som deltager og hjælper ved aktiviteter og arrangementer.

Fx er nogle af vores frivillige chauffører i vores minibus, dobbeltcykel eller rickshaw.

Bliv frivillig

Vi har ofte brug for frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Bispebjerghjemmet, kan du kontakte vores aktivitetsmedarbejder.

Find kontaktoplysninger