Københavns Kommune

Om Bomi-Parken

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem i boligkvarteret Gyldenrisparken på Amager. I Bomi-Parken er vores vigtigste opgave at være et hjem.

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem, som er stiftet af Lungeforeningen Boserup Minde i 1974. I 2010 flyttede plejehjemmet til nye og moderne bygninger på Gyldenrisvej.

Plejehjemmet har 81 boliger, som er fordelt i fem teams med 15-18 boliger.

Bomi-Parken ligger tæt på Amagerbrogade i Gyldenrisparken, hvor der også ligger almennyttige boliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Der kører flere busser næsten lige uden for vores dør.

Bomi-Parken arbejder vi ud fra Københavns Kommunens ældrepolitik, som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker.

Bomi-Parken er et hjem for dem, som bor her. I hjemmet understøtter vi beboernes mulighed for at leve, som de ønsker, i et makkerskab. 

Som hjem vil vi væk fra institutionen med dets ret- og pligtfællesskab, professionel distance og kontrol. Vi ønsker heller ikke at være et hotel med uendelige krav og servicekultur. Vi vil være et hjem, hvor beboere og personale indgår i en gensidig forpligtelse; et makkerskab.

For os betyder makkerskab at understøtte beboerne i at leve det liv, de ønsker.

Vi understøtter beboerne i at leve det liv, de ønsker, ved at iværksætte de af beboernes ressourcer, som de ikke nødvendigvis selv ser. Vi ser på mennesket, og hvad beboeren kan, frem for hvad beboeren ikke kan.

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. 

Bomi-Parkens bestyrelse har seks medlemmer:

 • Tre medlemmer er udpeget af Lungeforeningen Boserup Minde, København
 • Et medlem bor i vores lokalområde
 • Et medlem er udpeget af Bomi-Parkens bruger- og pårørenderåd
 • Et medlem er udpeget af de fastansatte medarbejdere i Bomi-Parken.

Preben Witt er formand for Bomi-Parkens bestyrelse.

Værdier, mission og vision

Strategi

Bomi-Parken er et hjem for dem, som bor her. I hjemmet understøtter vi beboernes mulighed for at leve, som de ønsker, i et makkerskab.

Bomi-Parkens mål er at blive et HJEM. Vi vil væk fra institutionen med dets ret- og pligtfællesskab, professionel distance og kontrol. Vi ønsker heller ikke at være et hotel med uendelige krav og servicekultur. Vi vil være et hjem, hvor beboere og personale indgår i en gensidig forpligtelse; et makkerskab. For os betyder makkerskab at understøtte beboerne i at leve det liv, de ønsker.

Metoden til dette er hjemmets fem rum:

 1. Sundhedsfaglig behandling: Den nødvendige behandling med evidens, kliniske retningslinjer og høj grad af præcision.
 2. Støtte til egenomsorg: Hjælpe beboeren til en nødvendige omsorg – helst med egen hjælp (værdighed).
 3. Sociale relationer og fællesskaber: Arbejde for at udvikle beboerens sociale relationer og netværk.
 4. Planlægning og tværfagligt arbejde: Sikre at arbejder med beboeren hænger sammen – at de retter kompetencer er til stedet.
 5. Sætte mål og følge op: Mål sættes mellem beboere og personale - ved at se på beboerens ressourcer.

Vi understøtter beboerne i at leve det liv, de ønsker, ved at iværksætte de af beboernes ressourcer, som de ikke nødvendigvis selv ser. Vi ser på mennesket, og hvad beboeren kan, frem for hvad beboeren ikke kan.

Makkerskabet er en forpligtende relation mellem såvel beboere som beboere og personale. Nøglen til makkerskabet er at sætte mål og følge op. Vi er bevidste om at skabe et rum for fri dialog, og vi indgår aftaler beboere og medarbejdere imellem. Medarbejderen tager ansvar for, at beboeren kan stå inde for aftalen, og ved at holde fast i og følge op på aftalerne.

Værdigrundlag

Vision

 • At understøtte beboerne i at leve det liv, de ønsker, gennem makkerskab.

Mission

 • Bomi-Parken er et sted, hvor beboere, familier, venner og medarbejdere samskaber hjemmet.

Værdier

 • Hjemlighed
 • Mangfoldighed
 • Samskabelse

Handlinger

 • Vi gør det, vi siger
 • Vi spørger beboerne, før vi handler
 • Vi lukker naturen ind

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige

I Bomi-Parken ønsker vi at skabe rammer, hvor alle, der bor og kommer i huset, kan vokse og gro og dermed opleve at leve det liv, de ønsker.

Vi har fokus på fællesskabet – både blandt beboere og medarbejdere. Vi gør ting sammen, og vi tager sammen ansvar for vores fælles hverdag. Vi deler fortællinger om det levede liv, og vi taler om vores forskellige ønsker, behov og interesser. 

Vi opfordrer alle interesserede til at komme på besøg, mærke stemningen og se og føle, hvem vi er. Vi står klar til at give en kop kaffe og vise vores dejlige hjem og arbejdsplads frem.

Hjertelig velkommen til Bomi-Parken!

Mette Clemmensen
Forstander i Bomi-Parken

Samarbejde med pårørende

I Bomi-Parken vil vi meget gerne samarbejde med din familie og dit netværk. De kender nemlig dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Beboerdemokrati

Medbestemmelse, involvering og deltagelse til en meningsfuld hverdag og et godt ældreliv i plejehjemmet Bomi-Parken er vigtige opgaver for plejehjemmets trivsel.
For at sikre løbende dialog og udveksling af synspunkter har Bomi-Parken oprettet tre formelle mødeformer for hverdagsdemokrati for beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.

 1. Husmøder (hverdagsdemokratimøder) med fire årlige møder i hvert team, hvor beboere, pårørende og personale inviteres til dialog og medinddragelse i beslutninger om teamets dagligdag og aktiviteter.
   
 2. Brugerpårørenderådsmøder med fire årlige møder, hvor valgte beboere, brugere og pårørende samt personale inviteres til overordnet dialog, drøftelse og medinddragelse om plejehjemmets dagligdag og aktiviteter samt orientering om blandt andet økonomi og personale. Rådet varetager beboere og deres families/venners interesser. Der afholdes 3-4 møder om året samt 1 stormøde, hvor alle beboere og familie/venner inviteres til at deltage. Medlemmer vælges for en periode på 2 år.
   
 3. Madmøder med månedlige møder for alle, hvor beboere inviteres til dialog og medinddragelse i mad og måltider døgnet rundt i Bomi-Parken.