Københavns Kommune

Job i Bomi-Parken

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Bomi-Parkens vigtigste opgave er at være et hjem for beboerne.

Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de vil indgå i et forpligtende makkerskab med beboere om at skabe et hjem, hvor der er rart at være – både for beboere, medarbejdere og andre, der kommer i huset. 

Makkerskabet understreger, at vi er et hjem og dermed hverken en institution med ret- og pligtfællesskaber, professionel distance og kontrol eller et hotel med uendelige krav.

 

Medarbejdernes fornemste opgave er at skabe relationer til beboerne, som giver dem mulighed for at bidrage, også selvom de er svage eller syge.

Vi fokuserer på det, beboerne kan, i stedet for på det de ikke kan. I Bomi-Parken mener vi, at alle har noget at bidrage med, og at det netop er det, der gør, at man føler sig værdifuld og hjemme.

I Bomi-Parken er en høj faglighed mere end blot en god og korrekt sygepleje. Faglighed er også forståelsen for og viljen til at arbejde med relationer og fællesskaber. 

For at sikre denne brede faglighed har vores medarbejdere fokus på fem områder:

  5 fokusområder

  Vis alle

  1. Sundhedsfaglig behandling

  Vi sikrer, at beboerne får den behandling, de har brug for. Vi følger alle kliniske retningslinjer og bruger de metoder, der er evidens for.

  2. Støtte til egenomsorg

  Vi sikrer, at beboerne får den omsorg, de har brug for. Vi giver så vidt muligt hjælp til selvhjælp for at understøtte beboernes følelse af værdighed. 

  3. Sociale relationer og fællesskaber

  Vi støtter beboerne i at udvikle og indgå i sociale relationer og netværk.

  4. Planlægning og tværfagligt arbejde

  Vi sikrer, at de rigtige kompetencer til at hjælpe beboerne altid er til stede. Det gør vi blandt andet ved at planlægge vores arbejde og arbejde tværfagligt.

  5. Sætte mål og følge op

  Vi opsætter mål for beboernes og personalets relationer og samarbejde med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, og vi følger løbende op på målene. 

  Makkerskab

  I Bomi-Parken arbejder vi med makkerskabet som en forpligtende relation mellem såvel beboere som beboere og personale.

  Nøglen til makkerskabet er at sætte mål og følge op. Vi er bevidste om at skabe et rum for fri dialog, og vi indgår aftaler beboere og medarbejdere imellem.

  Medarbejderen tager ansvar for, at beboeren kan stå inde for aftalen, og ved at holde fast i og følge op på aftalerne.

  Metoden til makkerskabet er hjemmets fem rum, som består af følgende: 

  1. Sundhedsfaglig behandling: Den nødvendige behandling med evidens, kliniske retningslinjer og høj grad af præcision.
  2. Støtte til egenomsorg: Hjælpe beboeren til en nødvendige omsorg – helst med egen hjælp (værdighed).
  3. Sociale relationer og fællesskaber: Arbejde for at udvikle beboerens sociale relationer og netværk.
  4. Planlægning og tværfagligt arbejde: Sikre at arbejder med beboeren hænger sammen – at de retter kompetencer er til stedet.
  5. Sætte mål og følge op: Mål sættes mellem beboere og personale - ved at se på beboerens ressourcer.

  Mere information

  Vis alle

  Arbejdsmiljø, ansvar og udvikling

  Vi arbejder derudover løbende med at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det gør vi blandt andet ved at have en åben ledelse, som inddrager medarbejderne og lytter til deres ønsker, behov og faglige betragtninger.

  Vi forventer til gengæld, at vores medarbejdere tager ansvar og i høj grad er med til at lede deres egen arbejdsdag.  

  Vi sikrer også, at vores medarbejdere udvikler sig – både fagligt og personligt, da begge områder har betydning for at sikre den brede faglighed, som vi arbejder med i Bomi-Parken.

  Undervisning, kurser, efteruddannelse og personlighedstest

  Vi tilbyder blandt andet intern og ekstern undervisning, kurser og mulighed for efteruddannelse.

  Derudover har vi fået testet alle medarbejdere ud fra Jungs typeindikator. Testen er en personlighedstest, som blandt andet fortæller noget om medarbejdernes forskellige måder at gå til opgaver på.

  Vi bruger resultater til at blive klogere på hinandens forskelligheder og skabe forståelse for, hvorfor vi løser opgaver forskelligt.

  På den måde bidrager testene til en større forståelse blandt medarbejderne, og de er et rigtig godt udgangspunkt for et godt samarbejde.

  Samtidig bruger ledelsen resultaterne til bedre at kunne møde medarbejderne og bruge deres kompetencer bedst muligt.

  Bomi-Parkens trivselsundersøgelser viser, at vores medarbejdere trives og er glade for at arbejde hos os.

  Medarbejdere

  I Bomi-Parken er vi ca. 100 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter 
  • Sygeplejersker
  • Aktivitetsmedarbejdere 
  • Administrativt personale
  • Ernæringsassistenter
  • Serviceassistenter 
  • Rengøringsteknikere.

  MED-udvalget

  MED-udvalget i Bomi-Parken består af fem medarbejdere og tre ledere. Forstanderen er formand for udvalget.

  Udvalget mødes ca. 10 gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på plejehjemmet.

  Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

  Frivillighed

  I Bomi-Parken har vi en del frivillige, som er besøgsvenner eller arrangerer aktiviteter for vores beboerne. Aktiviteter kan fx være fællessang, gåture, cykelture eller indkøbsture. 

  Bomi-Parken samarbejder også med Ældre Sagen om at lave arrangementer, der skaber liv og mening på plejehjemmet.

  Vi samarbejder også med Røde Kors' vågetjeneste, som kan sende en våger til at sidde hos døende beboere.

  Bliv frivillig

  Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

  Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Bomi-Parken, kan du kontakte os.