Københavns Kommune

Om Dronning Ingrids Hjem

Dronning Ingrids Hjem er Valbys største plejehjem med 138 beboere fordelt på fire etager. Vi er et selvejende plejehjem.

Dronning Ingrids Hjem ligger i Valby tæt på Vestre Kirkegård og Valbyparken. Vi bor tæt på både Sjælør Station og Ny Ellebjerg Station, hvorfra du kan tage S-toget. Der går bus lige til døren. 

Dronning Ingrids Hjem er et selvejende plejehjem, og vi har 138 beboere fordelt på fire etager med fælles opholds- og spisestue. Vi er dermed Valbys største plejehjem. 

Der har været plejehjem på grunden siden 1971, men det nuværende renoverede plejehjem stod klar i 2012. 

På Dronning Ingrids Hjem vil vi drage omsorg for hele mennesket. 

Vi ønsker at bevare din identitet og selvværd ved at lytte til og tale med dig, ved at markere mærkedage og ved vise respekt for dine ejendele.  

Dronning Ingrids Hjem er dit hjem, og vi vil derfor – inden for de mulige rammer – give dig de samme muligheder, som du havde i dit tidligere hjem. Det skal være en naturlig del af din hverdag, at du kan vælge mellem forskellige tilbud. 

Dronning Ingrids Hjem holder af Kongehuset og fejrer derfor de forskellige begivenheder i Kongehuset. Vi vægter også højtider højt, og vi inddrager dig i planlægningen af dem.

Mere om os

Vis alle

Værdigrundlag

Vi bygger vores arbejde på følgende værdier: 

  • Beboerne skal gøre så mange ting som muligt selv 
  • Al magt til beboerne, for det er dem, vi er her for 
  • Slip medarbejderne fri, fordi arbejdsglæde og nytænkning forudsætter frihed og tillid 
  • Vi laver ting sammen med beboerne, for det er i mødet med mennesket, at den gode omsorg skabes  
  • Vi tager ansvar og handler, fordi det gør en forskel at gøre noget 
  • Vi undrer os og reflekterer, fordi udvikling kræver indsigt og overvejelse 
  • Vi er nysgerrige og ordentlige mennesker.

Bestyrelsen

Dronning Ingrids Hjem er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.  

Bestyrelsen består af fire medlemmer og Dorthe Brinck, som er formand. 

Bestyrelsen holder løbende dialogmøder med dig og dine pårørende om livet på Dronning Ingrids Hjem.

Mødernes formål er at imødekomme jeres ønsker og behov og afklare gensidige forventninger.

Samarbejde med pårørende

På Dronning Ingrids Hjem vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Beboerdemokrati

På Dronning Ingrids Hjem lægger vi vægt på, at du har så meget indflydelse på din dagligdag som muligt.

Vi taler derfor med dig om, hvilken pleje og omsorg du har brug for, og hvilke andre ønsker du har til din dagligdag. 

Vi holder jævnligt beboermøder, hvor du og de andre beboere kan få indflydelse på fx plejehjemmets aktiviteter, fester, maden m.m. 

Vi holder møder for både hele huset og for de enkelte afdelinger, hvor vi taler om, hvordan vi ønsker livet skal leves på Dronning Ingrids Hjem.