Københavns Kommune

Job på Dronning Ingrids Hjem

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.
Video Url

På Dronning Ingrids Hjem har vi fokus på personalets faglighed og faglige udvikling. 

Vi arbejder derfor målrettet med metoden 'forbedringsindsatsen', som hjælper os til løbende at kvalitetssikre og udvikle fagligheden på plejehjemmet.

Som en del af forbedringsindsatsen arbejder vi indgående med PDSA-cirklen, som er et redskab til at afprøve og teste formodede forbedringer, inden de gennemføres på hele plejehjemmet. 

Mere information

Vis alle

Undervisning, efteruddannelse og kurser

Vi arbejder løbende med kompetenceudvikling både af den enkelte medarbejder og af hele medarbejdergruppen.

Vi tilbyder fx intern og ekstern undervisning og mulighed for relevant efteruddannelse. I arbejdet med at udvikle medarbejdernes kompetencer tager vi altid udgangspunkt i de behov, vi har her og nu.

Fx har vi i øjeblikket meget fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for psykiatri, da vi oplever, at flere af vores beboere har psykiatriske udfordringer. Indtil videre har 100 medarbejdere været på et syv dages kursus i psykiatri, som har rustet dem til bedre at møde beboernes forskellige behov.

Træning i arbejdstiden og mindfulness

Dronning Ingrids Hjem ønsker at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har derfor obligatorisk træning i arbejdstiden to gange om ugen i 30 minutter.

Derudover er vi begyndt også at tilbyde mindfulness som en del af træningen i arbejdstiden. Grunden er, at vi gerne vil passe på vores medarbejdere, som oplever, at det daglige relationsarbejde med beboerne er en mentalt krævende opgave. 

Nøglepersoner

På Dronning Ingrids Hjem har vi desuden en række nøglepersoner, som har en særlig faglighed og interesse inden for et fagligt område, fx demens eller forflytning. 

Nøglepersonernes opgave er at støtte og vejlede resten af medarbejdere inden for deres faglige område.

Medarbejdere

På Dronning Ingrids Hjem er vi ca. 120 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter 
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger/aktivitetsmedarbejdere 
 • Administrativt personale 
 • Køkkenpersonale
 • Rengørings- og servicepersonale 
 • Psykomotorisk terapeut
 • Altmuligmand
 • Personaletræner/fysioterapeut.

Dronning Ingrids Hjem ledes af forstander Malene Rübner-Petersen og fem afdelingsledere.

Samarbejde med læger

Derudover har vi også et rigtig godt samarbejde med vores plejehjemslæger, som underviser fast på plejehjemmet fire gange om året. Lægerne vejleder også løbende medarbejderne, hvis der opstår særlige spørgsmål og eller vanskeligheder i forhold til behandlingen og plejen af beboerne. 

MED-udvalget

MED-udvalget på Dronning Ingrids Hjem består af:

 • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter
 • Repræsentanter fra ledelsen
 • Repræsentanter for medarbejdere fra alle vagtlag
 • Repræsentanter fra køkken og rengøring
 • Forstanderen.

MED-udvalget mødes fem gange om året, hvor medlemmerne taler om forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet. Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Ledelsesgrundlag

På Dronning Ingrids Hjem har vi nedskrevet et ledelsesgrundlag, som beskriver ledernes konkrete opgaver i forhold til medarbejderne. 

En leder på Dronning Ingrids Hjem skal: 

 • Være tydelig og sige højt til medarbejderne, hvilke forventninger han eller hun har til deres faglige indsats
 • Støtte medarbejderne i svære situationer ved at være til stede i den enkelte situation og sparre med medarbejderen ud fra den fælles oplevelse af situationen
 • Afdække medarbejdernes kompetencer
 • Skabe tillid og fortrolighed ved at lytte, spørge og anerkende medarbejderne
 • Inddrage medarbejderne og give dem opgaver, de har ansvar for
 • Sørge for, at ledelsens beslutninger er forståelige, og at de indeholder overvejelser over konsekvenser, hvis de ikke følges.

Derudover er det vores vision, at lederne på Dronning Ingrids Hjem er troværdige, loyale, vedholdende, nærværende, retfærdige, inddragende og handlekraftige.

Bliv frivillig

På Dronning Ingrids Hjem har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave og hvor mange timer, du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Dronning Ingrids Hjem, kan du skrive til os. 

Find kontaktoplysninger