Københavns Kommune

Job på Egebo

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Egebo ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med en høj faglighed.

Vi sikrer blandt andet en høj faglighed ved at have medarbejdere, der gode til at hjælpe og supplere hinanden, med mange forskellige baggrunde. 

Derudover arbejder vi løbende med at udvikle vores medarbejderes kompetencer. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde vores medarbejdere:

 • E-læringskurser om den nyeste viden inden for sundhed og omsorg
 • Workshops og dialogmøder, hvor vi arbejder med forskellige relevante faglige emner.

Hverdagen som medarbejder

Vis alle

Glade medarbejdere, frihed og ordentlighed

Ud over en høj faglighed ønsker vi at være en arbejdsplads med glade medarbejdere.

Det sikrer vi blandt andet ved, at medarbejderne får meget stor frihed til selv at tilrettelægge deres arbejdsopgaver, så længe de tager hensyn til beboerne.

Vi har også meget fokus på at være ordentlige over for hinanden, og at alle har et medansvar for, at Egebo er et rart sted at arbejde. 

Du skal falde godt til som ny medarbejder

Vi gør vores yderste for at tage godt imod nye medarbejdere.

Vi laver derfor et grundigt introduktionsprogram, som skal sikre, at du kommer ind i dit nye arbejde og falder godt til på Egebo.

I din første tid på Egebo holder vi også to forventningssamtaler, som har fokus på, hvordan du bedst muligt falder til. Som ny medarbejder på Egebo laver vi også en profil sammen med dig over dine kompetencer og udviklingsmuligheder.

Tests en gang om året for at sikre den høje faglighed

Vi har udviklet en lang række tests, som vores medarbejdere skal igennem ca. én gang om året. Testene handler om forskellige plejefaglige emner, fx hygiejne.

Vi tester også i emner som ’hverdagen på Egebo’, som handler om, hvordan vi på Egebo ønsker at omgås både hinanden og beboerne.

De forskellige test er en måde at sikre, at vores medarbejdere lever op til den høje faglighed og gode tone, som vi ønsker at have på Egebo. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Egebo har vi ca. 120 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter
 • Servicemedarbejdere
 • Sygeplejersker 
 • Ernæringsassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter 
 • Praktikanter 
 • Konsulenter (fx uddannelsesansvarlig).

Elev på Egebo

Egebo er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne. 

Hvis du vil vide mere om at være elev på Egebo, er du meget velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige.

MED-udvalg, stormøde og dialogcafé

MED-udvalget på Egebo består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne.

Udvalget arbejder blandt andet med vores personalepolitik, sikkerheden på plejehjemmet, grøn smiley-ordningen, samarbejdsformer og kulturen på Egebo.

Efter hvert møde i MED-udvalget (ca. en gang om måneden) inviterer forstanderen alle medarbejdere til et stormøde. På stormødet er medarbejderne med til at diskutere et udvalgt punkt fra mødet i MED-udvalget, fx trivselsundersøgelsen.

Vi holder også en dialogcafe for alle medarbejdere én gang om året. Her samler vi op på årets arbejde i MED-udvalget. Ofte fokuserer mødet på kvaliteten og kulturen på Egebo.

Bliv frivillig

På Egebo har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne, fx håndarbejde, spil, oplæsning eller en gåtur.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Egebo, kan du kontakte vores træningsleder.