Københavns Kommune
26.08.2022 Arkivnyhed - Kan være forældet

Brugerundersøgelse blandt beboere på Københavns Kommunes plejehjem i efteråret 2022

Københavns Kommune gennemfører igen i år en brugerundersøgelse ultimo september. Det sker ultimo september samt hele oktober og november i efteråret 2022.

Når plejehjem i Københavns Kommune løser pleje- og omsorgsopgaver, gøres det ud fra ønsket om at skabe rammerne for et godt liv for beboerne. Derfor vil kommunen igen i år gennemføre en brugerundersøgelse blandt beboere på kommunens plejehjem. Det gør vi for at blive klogere på, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre.

Undersøgelsen har ét vigtigt og helt centralt formål, nemlig at få beboernes vurdering af, hvordan det er at bo på netop deres plejehjem. Derfor får næsten alle kommunens plejehjem besøg, og vi vil spørge omkring 1.000 tilfældigt udvalgte beboere om deres mening.

Hvis du er en af de tilfældigt udvalgte beboere, håber vi, at du har tid og lyst til at deltage og fortælle os, hvad der betyder noget for dig, hvordan du har det i dagligdagen, og hvad du er tilfreds med og mindre tilfreds med.

Interviewet er anonymt.

Når du deltager i undersøgelsen og giver din mening til kende, bliver det muligt for os at finde ud af, hvordan vi kan forbedre os.

Københavns Kommune har bedt analyseinstituttet Epinion om at gennemføre undersøgelsen for os. Epinion gennemfører personlige interviews på dit plejehjem i ultimo september samt hele oktober og november i efteråret 2022.

Med venlig hilsen

Sisse Marie Welling

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune