Københavns Kommune

Om Hjortespring

Plejehjemmet Hjortespring er et selvejende plejehjem, som samarbejder med Københavns Kommune. Vi ligger i Herlev i naturskønne omgivelser.

Plejehjemmet Hjortespring er et selvejende plejehjem, som blev oprettet af Røde Kors i 1976. I dag er vi ikke længere tilknyttet Røde Kors, men samarbejder med Københavns Kommune, som vi har driftsoverenskomst med.

Hjortespring har 158 boliger fordelt i to bygninger, som ligger på henholdsvis Sennepshaven 4 og Kommenhaven 31. I hver bygning er en række afdelinger, som har fælles spise- og dagligstuer.

Plejehjemmet Hjortespring ligger i Herlev tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Vi ligger desuden små tre kilometer fra Herlev Bymidte, hvor der er butikscentre og restauranter.

Hjortespring er et godt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi ønsker at give dig en god og indholdsrig hverdag med mulighed for gode oplevelser. Vi ønsker også at medvirke til at skabe en tryg og værdig alderdom og en værdig død, når den tid kommer.

Det er vigtigt for os at give dig den hjælp, du har brug for kombineret med selvhjælp. Vi tror nemlig på, at det giver livskvalitet at være med til selv at løse hverdagens opgaver, i det omfang det er muligt.
 
Hjortespring har en god og varm atmosfære, som kan mærkes, så snart du kommer ind i huset. Mange medarbejdere har været ansat i huset i mange år, og en del har haft 25-årsjubilæum. 

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Hjortespring er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og består af formanden og 5 medlemmer.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

Det kan være en stor omvæltning at flytte på plejehjem med nye mennesker, nye omgivelser og en ny dagligdag. På Hjortespring hjælper vi med at gøre denne overgang så skånsom som mulig.  

Vi har derfor fokus på, at beboere, pårørende og medarbejdere er fælles om at skabe nærvær og fællesskab på plejehjemmet, og vi tilbyder mange aktiviteter, hvor beboerne kan mødes. 

Samtidig lægger vi også stor vægt på den enkelte beboers ret til at være sig selv og nyde tilværelsen i fred og ro. Hjortespring er beboerens hjem, og beboeren vælger derfor også selv, hvornår han eller hun ønsker at deltage i fællesskabet eller trække sig.  

Vi tilbyder den hjælp, beboerne har brug for, kombineret med en større eller mindre grad af selvhjælp, som vi planlægger i fællesskab. På den måde er beboerne med til at løse hverdagens opgaver, dér hvor det kan lade sig gøre. 

Som forstander på Hjortespring er det vigtigt for mig, at beboerne trives bedst muligt og har mulighed for at leve et betydningsfuldt liv og dermed opleve størst mulig livskvalitet. 

Hjertelig velkommen til Hjortespring! 

Inge Andersen 
Forstander på Hjortespring 

Projekt: Selvbestemmelse og tryghed ved faste teams

Formål med projektet

Projektet handler om, hvordan organisering af medarbejdere i faste teams kan være med til at skabe mere selvbestemmelse, tryghed og kontinuitet for borgere, der bor på plejehjem.

Det handler også om, hvordan medarbejderne i teamet samarbejder om at udføre pleje- og omsorgsopgaven, så beboerne oplever at være selvbestemmende og blive mødt med værdighed.

Beboernes oplevelser og udsagn om hverdagen og livet på plejehjem er en betydningsfuld bundgarnspæl i projektets udviklingsarbejde.

I samarbejde med Afdeling for Omsorg udvikles metoder, der styrker samarbejde og organisering i faste teams, og som på sigt kan bruges på øvrige plejehjem.

Projektet foregår på tre pilotplejehjem. De tre pilotplejehjem er: Solgaven, Hjortespring og Møllehuset.

Indsats 1 på Hjortespring: Mindesmærker

Indsatsen handler om ritualer i forbindelse med dødsfald på plejehjem. Den tager afsæt i beboerudsagn om behov for åbenhed via information og ritualer, når medbeboere i afdelingen dør. Beboerne udtrykker behov for at kunne tage afsked og mindes afdøde samt vide og have indflydelse på, hvad der sker den dag, de selv dør.

Formålet med ritualet omkring det ‘sidste farvel’ og mindesmærke er at skabe forudsigelighed og øget tryghed i at kunne tage afsked, når ens medbeboer dør.

Indsatsen viser, at hver enkelt har en betydning, og at der bliver taget et værdigt sidste farvel, som den pågældende selv ønsker, det skal ske. Alle har værdi som menneske og betydning for andre.

Indsatsen udvikles på B 2.

Indsat 2 på Hjortespring: Skab tid til aktivitet og nærvær gennem ny organisering

Indsatsen handler om at skabe mere reel tid til beboerne og mere tid til faglige drøftelser ved at organisere opgaver på en anderledes måde.

Indsatsen tager bl.a. afsæt i beboerudsagn om oplevelser af, at medarbejderne har travlt, og at beboerne ikke ytre ønsker – de vil ikke være til besvær. Derudover har projektgruppen en formodning om, at praktiske opgaver kan organiseres mere hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mere tid til beboerne og til faglige drøftelser i teamet.

Ved at flytte praktiske opgaver f.eks. omkring måltiderne skabes mere reel tid til samvær mellem beboer og medarbejder

Den ekstra tid bruges på:

  1. Fælles stunder og aktiviteter med beboerne i teamet, herunder beboermøde
  2. Faglige drøftelser i teamet, som skal understøtte teamets fælles tilgang til den enkelte beboer.

Der afprøves forskellige former for beboermøder mhp. at skabe rum til, at den enkelte beboer ytrer sig om ønsker til aktiviteter og derved får mulighed for at være både medbestemmende og selvbestemmende.

Indsatsen udvikles på A 1 og A 3.

Samarbejde med pårørende

På Hjortespring vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg.

Medbestemmelse og medansvar

Vi går ind for medbestemmelse og medansvar og vil gerne høre din mening og dine forslag til, hvordan vi får den bedste hverdag sammen på Hjortespring.

Du kan blandt andet give din mening til kende på beboermøderne, som alle afdelinger holder ca. hver tredje måned.