Københavns Kommune
26.08.2022 Arkivnyhed - Kan være forældet

Vi vil gerne høre de pårørendes mening

Undersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjem i Københavns Kommune gennemføres i efteråret 2022.

I efteråret 2022 gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en undersøgelse blandt tilfældigt udvalgte pårørende til plejehjemsbeboere. Det gør forvaltningen fordi, at det er vigtigt at få en viden om, hvordan de pårørende oplever dét at være pårørende, til en der bor på kommunens plejehjem.

Langt de fleste beboere på Københavns Kommunes plejehjem, har pårørende som besøger dem, og de pårørende er en vigtig del af mange beboeres liv. Københavns Kommune vil gerne sikre, at de enkelte plejehjem kan samarbejde med de pårørende på den bedst mulige måde, både for beboernes skyld, samt for at kunne tage hensyn til de pårørendes ønsker og behov.

Kommunen gennemfører derfor en undersøgelse blandt pårørende til beboere på kommunens plejehjem, for at blive klogere på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Undersøgelsen afdækker bl.a. de pårørendes oplevelser med at komme på kommunens plejehjem, hvordan samarbejdet og dialogen med medarbejderne opleves, hvilke ønsker og behov de pårørende har i forhold til at være med i beboernes dagligdag, erfaringer med at deltage i fælles arrangementer på plejehjemmene mm.

Der gennemføres interview med pårørende fra alle kommunens plejehjem. De pårørende, der er udvalgt til undersøgelsen, vil indledningsvist få et brev med posten om, at de er tilfældigt udvalgt. De pårørende vil efterfølgende blive ringet op af en interviewer fra analysebureauet Epinion, som gennemfører undersøgelsen for Københavns Kommune.

Hvis du er en af de tilfældigt udvalgte pårørende, håber vi, at du har tid og lyst til at deltage, og dermed fortælle os om dine oplevelser, og hvad du er tilfreds eller mindre tilfreds med. Interviewet er anonymt, og det er frivilligt at deltage. Interviewene gennemføres i løbet af oktober til december 2022.

Med venlig hilsen

Sisse Marie Welling

Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune