Københavns Kommune

Job på Hjortespring

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.
Video Url

Hjortespring er en arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Fx er alle medarbejdere involveret i Grøn Smiley-ordningen, som handler om at passe på miljøet (fx spare på papir, strøm osv.) Derudover involverer vi alle medarbejdere gennem MED-udvalget, idet udvalget holder åbne møder for alle. 

En del af et godt arbejdsmiljø er også, at medarbejderne har mulighed for at blive dygtigere og udvikle sig. Vi tilbyder derfor forskellige former for efteruddannelse og kurser, og vi holder temadage om fagligt relevante emner m.m.

Rummelighed, lavt sygefravær og træning i arbejdstiden

Medarbejderne på Hjortespring har mange nationaliteter, hvilket vi ser som en stor ressource. Vi er derfor også meget rummelige over for hinandens faglige og personlige forskelligheder.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er glade for at arbejde på Hjortespring.

Vi er derfor også stolte over, at vores medarbejdere generelt har et lavt sygefravær, og at mange medarbejdere arbejder hos os i mange år. Fx har en del af vores medarbejdere haft 25 års jubilæum. 

Hjortespring tilbyder træning i arbejdstiden – det er både sjovt og giver ny energi til arbejdsopgaverne.

Derudover har Hjortespring også et træningscenter, som alle medarbejdere kan bruge uden for deres arbejdstid. Det er tilladt at tage sin mand/kone/kæreste med i træningscentret. 

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Hjortespring er vi ca. 119 fuldtidsansatte inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter
 • Plejehjemsassistenter 
 • Sygeplejersker
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • Administrativt personale
 • Servicepersonale (rengøring) 
 • En fysioterapeut
 • En ergoterapeut
 • Pædagoger 
 • Ernæringsassistenter 
 • En økonoma.

Elever og studerende

Hjortespring er uddannelsessted for sosu-hjælperelever, sosu-assistentelever, ernæringsassistentelever og sygeplejestuderende. Som praktikant gennemgår du et introduktionsprogram, der giver dig indblik i arbejdet på et plejehjem.

Vi evaluerer løbende de opgaver, du deltager i under praktikken. Du får også en praktikvejleder, som støtter og vejleder dig gennem hele praktikforløbet.

MED-udvalget

Hjortespring har et MED-Udvalg, som består af forstanderen, afdelingsledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Udvalget holder møde fire gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på Hjortespring.

Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Hjortespring har vi en del frivillige, som deltager i aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave og hvor mange timer, du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, både til vores aktiviteter og til at tage på tur i vores rickshawcykler.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Hjortespring, er du velkommen til at kontakte vores aktivitetscenter.

Find kontaktoplysninger