Københavns Kommune

Om Hørgården

Plejecentret Hørgården er et selvejende plejehjem på Amager. Vi er et af Københavns Kommunes profilplejehjem, og vores profil er sport og leg. 

Vi er et selvejende plejehjem fra 1974, som blev færdigrenoveret i 2019.

Vi er et af Københavns Kommunes profilplejehjem, og vores profil er sport og leg. Vores profil betyder, at vi har fokus på at give dig mange muligheder i hverdagen for at få oplevelser gennem sport og leg. 

Vi ønsker, at alle, der bor og kommer på plejehjemmet, skal være med til at definere, hvad vores profil skal indeholde. Derfor inddrager vi dig og de andre beboere og borgere i beslutningerne om, hvilke aktiviteter vi skal have på Hørgården.

Vi har i alt 190 boliger, hvoraf 152 er almindelige plejeboliger og 38 er midlertidige plejehjemspladser. De midlertidige plejehjemspladser er til borgere, der er blevet visiteret til plejehjem og venter på en bolig under fireugersgarantien.

Hørgården ligger på Amager tæt på Københavns Universitet, DR Koncerthuset, Amagerbrogade, Sundholm og Amager Fælled. Vi ligger tæt på offentlig transport, indkøb og dejlig natur. 

Hørgårdens værdier og visioner er blevet udarbejdet sammen med vores beboere, brugere, pårørende, medarbejdere, bestyrelse og ledelse.

Vi har fokus på fire værdier/områder:

Vores 4 værdier

Vis alle

Respekt

 • Vi er en rummelig institution, der anerkender forskelligheder på tværs af alder, køn, religion, politisk tilhørsforhold og etnicitet
 • Vi sætter dig som beboer eller bruger i centrum og fokuserer på dine ressourcer
 • Du og dine pårørende har en ligeværdig dialog med medarbejderne
 • Du og dine pårørende og medarbejderne behandler hinanden venligt og imødekommende
 • Vi respekterer din ret til at sige til og fra.

Kommunikation

 • Vi er åbne for dialog, lytter, giver taletid, reflekterer og tilpasser vores ordvalg til målgruppen
 • Vi afholder informationsmøder mindst to gange om året for dig, dine pårørende og medarbejdere
 • Vi sørger for, at du som nye beboer og eventuelt dine pårørende bliver budt velkommen med en gensidig forventningssamtale
 • Relevant information skal være synligt tilgængeligt for alle samtidig. Alle har pligt til løbende at holde sig orienteret om udvikling og nye tiltag på Hørgården
 • Vi undgår misforståelser ved at tale til hinanden og ikke om hinanden.

Kvalitet

 • Vi fastholder og udvikler løbende vores kompetencer. Vi er fleksible, forandringsvillige og åbne over for nye ideer og tiltag
 • Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at kunne gøre en forskel for dig
 • Vi tænker i helheder og sammenhænge i forhold til dig som beboer
 • Vi overholder aftaler med dig/dine pårørende/medarbejdere og giver besked, hvis der skulle opstå ændringer af aftaler.
   

Samarbejde og medbestemmelse

 • Vi samarbejder på tværs af hele huset hele døgnet
 • Vi benytter os af medbestemmelse og indflydelse via diverse udvalg og arbejdsgrupper internt og eksternt
 • Vi deler vores viden med hinanden og vores samarbejdspartnere samt dig og dine pårørende.

Mere om os

Vis alle

Bestyrelsen

Hørgården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.

Bestyrelsen har fem ordinære medlemmer, én medarbejderrepræsentant og én bruger-repræsentant.

Forstanderen er sekretær til bestyrelsens møder. Du kan få navne og kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer hos forstanderen.

Midlertidige plejehjemspladser

Hørgården har 38 midlertidige plejehjemspladser til borgere, som er blevet visiteret til plejehjem, og som venter på at få en plejebolig under fireugersgarantien.

I en midlertidig plejebolig på Hørgården får du støtte og pleje, som hvis du boede i din egen plejebolig. Du kan også spise på Hørgården, deltage i aktiviteter og andet socialt samvær med de andre beboere.

Du betaler en pris pr. døgn for dit midlertidige ophold på Hørgården.

Samarbejde med pårørende

På Hørgården vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Vi holder pårørendemøder to gange om året. På møderne taler vi blandt andet om, hvordan det er at være pårørende og om, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende.

Beboerdemokrati

På Hørgården lægger vi stor vægt på, at du og dine pårørende har indflydelse på hverdagen på plejehjemmet eller i aktivitetscentret.

Vi har derfor et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter for beboere på plejehjemmet, brugere af aktivitetscentret og pårørende. 

På bruger- og pårørenderådets møder taler vi blandt andet om det daglige liv på plejehjemmet, maden, aktiviteterne, tilsynsrapporter m.m.

Medarbejdere fra både plejehjemmet og aktivitetscentret samt forstanderen deltager i rådets møder.

Hørgården har også en afdelingsbestyrelse, hvor beboer- og pårørenderepræsentanter deltager. Afdelingsbestyrelsens opgaver er blandt andet at godkende afdelingens driftsbudget og årsregnskab.