Københavns Kommune

Job på Hørgården

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Hørgården er det meget vigtigt for os, at vores medarbejdere har kompetencer, som passer til de behov, vores beboere og øvrige brugere har.  

Det betyder, at vi ikke kun ansætter medarbejdere med de rette faglige kompetencer, men at vi i lige så høj grad lægger vægt på personlige og menneskelige kompetencer. 

Nogle af Hørgårdens medarbejdere falder derfor uden for de traditionelle faggrupper på mange plejehjem (sosu-hjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker). Fx kan du både møde skolelærere, pædagoger og beskæftigelsesvejledere på Hørgården.

Vi lægger særligt vægt på, at vores medarbejdere kan og vil være med til at skabe et trygt miljø på plejehjemmet, og at de har forståelse for og er villige til at samarbejde med de pårørende, som vi anser som meget vigtige samarbejdspartnere.

Mere information

Vis alle

Målrettet arbejde med arbejdsmiljø

Hørgården arbejder målrettet med at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi har derfor en lang række politikker, som skal sikre, at medarbejderne har det godt, fx har vi en personalepolitik, en stresspolitik, en mobningspolitik og flere andre politikker.

Vores trivselsmålinger viser, at vores arbejde med arbejdsmiljøet virker, da alle målingerne ligger i top. 

Systematisk arbejde med data

Hørgården udmærker sig ved at arbejde meget systematisk med datastyreledelse.

Datastyreledelse betyder, at vi bruger forskellige data om fx sygefravær, medicinhåndtering m.m. i vores arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten på Hørgården.

I arbejdet med sygefravær hiver vi fx data ind fra de forskellige teams og sammenligner sygefraværet på tværs af teams.

Vi taler med medarbejderne om forskelle på fravær i de forskellige teams og laver fx konkurrencer om, hvilket team der kan præstere det laveste fravær. 

Medarbejdere

På Hørgården er vi ca. 200 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • sosu-hjælpere
  • sosu-assistenter 
  • sygeplejersker
  • pædagoger
  • økonoma
  • ernæringsassistenter 
  • rengøringsassistenter 
  • administrativt personale 
  • ergoterapeut
  • altmuligmand. 

MED-udvalget

Hørgården har et MED-Udvalg, som består af forstanderen, afdelingsledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Udvalget holder møde seks gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på Hørgården. Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Hørgården har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne. De frivillige er fx besøgsvenner eller cykler på ture med beboerne i vores rickshawcykler.

Vi har også et samarbejde med Ældresagen og Vågetjenesten.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet. Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Hørgården, kan du kontakte vores forstander.

Find kontaktoplysninger