Københavns Kommune

Job i Kastanjehusene

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

I Kastanjehusene lægger vi vægt på, at vores medarbejderne er fagligt dygtige. 

Vi tror nemlig på, at dygtige medarbejdere er nøglen til kvalitet. Derfor sørger vi blandt andet for, at vores medarbejdere bliver undervist i et fagligt relevant emne en gang om måneden.

Vi lægger også stor vægt på at inddrage medarbejderne og at arbejde innovativt med nye måder at løse opgaver på.

Til sidst er det vigtigt for os, at vores medarbejdere har det godt. Vi ved nemlig, at glade medarbejdere giver glade beboere og omvendt.  

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi mere specifikt arbejder med at sikre en høj faglighed i Kastanjehusene.

Vores værdier

Vis alle

Vi sammensætter arbejdsgrupper på tværs

Når vi sætter nye ting i gang, gør vi det sammen. Det vil sige, at vi som udgangspunkt laver arbejdsgrupper med både ledere, medarbejdere fra plejen, relevante fagspecialister og beboere.

Det betyder, at medarbejderne får mulighed for at være med til at bestemme retningen inden for det eller de faglige områder, som optager dem, og som de er gode til.

Vi løser opgaver på nye måder

Vi afprøver løbende nye og bedre måder at løse vores opgaver på. Det gør vi ved at bruge forskellige metoder, som har fokus på innovation, fx forbedringsmodellen.

Vi prøver også nye organisatoriske tiltag af.

Fx har vi ændret måden, vi arbejder med aktiviteter på, så der nu er knyttet én aktivitetsmedarbejder til hvert hus, hvilket har gjort aktiviteterne bedre og givet ekstra tid, som kan bruges i plejen af beboerne.

Ledelsen er åben og tilgængelig og har fokus på kvalitet

I Kastanjehusene lægger vi vægt på, at medarbejderne har let adgang til deres leder og de daglige beslutninger.

Derfor er ledernes døre altid åbne, og vi holder daglige koordineringsmøder, hvor vi har fokus på fremmøde samt fordeler ressourcer og opgaver, så de matcher de forskellige medarbejderes kompetencer. 

Vi arbejder med triagering for at sikre en høj kvalitet i vores arbejde. Derudover holder alle huse tværfaglige konferencer hver anden uge. På konferencerne deltagerne også Kastanjehusenes terapeuter.

Medarbejderne i administrationen mødes fast med forstanderen en gang om ugen for at tale om aktuelle opgaver.

Vi har ’ønskeplaner’ og skiftende vagter

I Kastanjehusene kan medarbejderne i plejen ønske, hvilke vagter de gerne vil have, inden vagtplanen bliver lagt. Det kalder vi ønskeplaner. På den måde får de indflydelse på deres egen arbejdstid.

Herudover arbejder vi i plejen med skiftende vagter, sådan at dagvagterne skal have minimum 4-6 aftenvagter på fire uger. Det har vi valgt, fordi det:

 • Giver alle medarbejdere mulighed for at deltage i og have indflydelse på de udviklingstiltag som igangsættes i Kastanjehusene 
 • Understøtter, at vi kan tilrettelægge døgnet mere fleksibelt med større mulighed for, at opgaver kan skubbes fra dag til aften eller omvendt, hvilket mindsker presset på dagvagten 
 • Nedbringer den enkeltes antal vagter med alenearbejde.

Vi har de samme personalegoder som resten af Københavns Kommune.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Kastanjehusene har 120 medarbejdere med følgende baggrunde:  

 • Sygeplejersker
 • Sosu-assistenter
 • Sosu-hjælpere
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • En fysioterapeut
 • En ergoterapeut
 • Rengøringspersonale
 • Servicepersonale
 • Administrativt personale.

Hver afdeling har en afdelingsleder, en sygeplejerske, aktivitetsmedarbejdere, sosu-assistenter og sosu-hjælpere.

Elever/studerende

Sosu-elever og sygeplejerskestuderende kan komme i praktik i Kastanjehusene.

Vores mål er at skabe et trygt læringsmiljø, hvor du kan udvikle dig fagligt.

Vi sørger blandt andet for, at du:

 • Får en læringsaftale, som er målrettet dig og det, du har brug for at lære
 • Får en fast praktikvejleder
 • Får en opstartssamtale, en midtvejssamtale og en afsluttende samtale med din praktikvejleder
 • Deltager i en læringsgruppe med de andre praktikanter, hvor I gennemgår beboerne og bliver klogere på deres forskellige problemer og udfordringer med helbredet.

Derudover deltager alle sosu-elever også i fællesundervisning for alle elever i Københavns Kommune. 

MED-udvalg

MED-udvalget består af Kastanjehusenes ledelse, TR og en gruppe medarbejdere.

Vi holder MED-møder cirka hver anden måned. På møderne diskuterer vi blandt andet det strategiske fokus i Kastanjehusene, medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøforhold.

Én gang årligt holder MED-udvalget en temadag, hvor de evaluerer det år, som er gået og bestemmer retningen for det kommende år.

Arbejdsmiljø-grupper

I Kastanjehusene har vi en arbejdsmiljøgruppe i hver af vores tre huse. 

En arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøleder. 

Arbejdsmiljøgrupperne har fokus på, at medarbejderne trives på arbejdspladsen, og at vi har de rigtige arbejdsgange.

Grupperne mødes på tværs af husene seks gange om året.

Bliv frivillig

I Kastanjehusene har vi mange dygtige og engagerede frivillige – og vi er altid på udkig efter flere.

I øjeblikket har vi fx læsegrupper, som frivillige fra Læseforeningen arrangerer og højtlæsning ved Røde Kors frivillig samt frivillige brevvenner, der skriver hilsner til vores beboere.

Vi har også frivillige besøgsvenner fra Røde Kors og Danske Døves Landsforbund samt frivillige fra Cykling Uden Alder, der cykler ture med vores beboere i vores rickshawcykel.  

Måske har du en god idé til, hvad du kunne lave?

 • Vil du være eventfrivillig, som hjælper i forbindelse med større arrangementer?
 • Vil du gå ture med beboere, der har brug for hjælp til at komme ud – enten alene eller sammen med personalet?
 • Vil du være besøgsven?
 • Vil du være chauffør og køre vores minibus, når vi skal på tur?
 • Har lyst til at sætte hår og ordne negle?
 • Har du hænderne skruet rigtigt på og vil hjælpe i vores værksted?
 • Spiller du et instrument og har lyst til at underholde?
 • Har du og din hund lyst til sammen at komme på besøg?
 • Det er kun fantasien, som sætter grænsen. Alle idéer er velkomne!

Hvis du har lyst til at være frivillig i Kastanjehusene, kan du kontakte vores kultur- og aktivitetsiværksætter.

Find kontaktoplysninger