Københavns Kommune

Praktisk information om Kastanjehusene

Find praktiske informationer om blandt andet boligerne, husleje, økonomi og tilbud i Kastanjehusene.

Fakta om Kastanjehusene

Adresse
Alléen 2
2200 København N
Driftsform
Kommunalt plejehjem
Ventetid
3,4 måneders gennemsnitlig ventetid
Antal boliger
91
Værelsestype
1-2 værelser

Boliger

Vis alle

Om boligerne

Boligerne i Kastanjehusene har enten ét eller to værelser.

  • Boligerne med to værelser har stue med tekøkken, soveværelse og et stort badeværelse
  • Boligerne med ét værelse har ét stort værelse og et badeværelse.

Husleje og økonomi

Hos Kastanjehusene skal du betale husleje, indskud, el, vand og varme.

Husleje: 5.556 – 6.917 kr. 

Indskud: 11.775 – 18.272 kr.

Huslejen varierer, alt efter hvor stor en lejlighed du flytter ind i.

Boligselskabet justerer løbende huslejen.

Du betaler desuden et antennetilskud på 175 kroner pr. måned.

Du kan søge om boligstøtte til huslejen og om lån til at betale indskud. Vi hjælper dig gerne med at søge. 

Læs mere om husleje, boligstøtte og lån til indskud

Du kan også købe en servicepakke. Læs om servicepakken under overskriften 'Tilbud'.

Betaling af regninger

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at tilmelde dine regninger til PBS, så betalingen foregår automatisk. 

Hæveautomat og økonomiaftale

Kastanjehusene har en hæveautomat på plejehjemmet, hvor du kan hæve penge. Du skal dog selv kunne huske din kode, og du kan højst hæve 500 kroner pr. dag.

Du kan også vælge at lave en økonomiaftale med Kastanjehusene. Aftalen betyder, at du får en konto hos Kastanjehusene, hvor du kan sætte penge ind via din bank.

Der kan maksimalt stå 10.000 kr. på kontoen ad gangen, og du kan hæve op til 3.000 kroner om dagen - dog maksimalt 3.000 kr. pr. uge. Vi hjælper dig gerne med at lave økonomiaftalen.

Lejekontrakt og boligselskab

Boligerne i Kastanjehusene udlejes af boligselskabet FA09.

FA09 sender derfor en lejekontrakt til dig, som du skal underskrive. FA09 sørger også for, at din bolig er istandsat og gjort rent, inden du flytter ind.

FA09 står også for at vedligeholde boligen løbende i forhold til faste el- og vandinstallationer, køkken- og badeværelseinstallationer, indbyggede skabe, varmeanlæg og ventilation. 

Du betaler selv for det, hvis din bolig skal sættes ekstraordinært i stand.

Kontakt FA09 (fa09.dk)

Besøg

Din bolig i Kastanjehusene er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg.  

Dine pårørende er også meget velkomne til at spise med, hvis de betaler for det. De skal blot aftale det med personalet i afdelingen i god tid, så vi kan nå at købe ind til det.

Læs om mad og måltider i Kastanjehusene

Læs om hverdagen i Kastanjehusene

Indflytning

En bolig i Kastanjehusene er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, indskud, el, varme, licens m.m., og du medbringer dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv.

Der er plejeseng og klædeskab i boligen.

Du står selv for at flytte ind i boligen, indrette den, hænge gardiner og billeder op m.m.

Du må gerne bore i væggene, dog ikke på badeværelset. 

Det er vigtigt, at du indretter din bolig, så personalet kan arbejde i din bolig. I nogle tilfælde kan det derfor være nødvendigt at vurdere, hvor et bestemt møbel bedst placeres. Vi anbefaler desuden, at du ikke har gulvtæpper med, da de kan gøre det svært at komme rundt i boligen med rollator eller kørestol.

Fraflytning og dødsfald

Fraflytning

Hvis du ønsker af flytte ud af din bolig, kan du eller dine pårørende opsige lejemålet (boligen) hos boligselskabet FA09.

Administrationen i Kastanjehusene kan også hjælpe med opsigelse.

Kontakt FA09 (fa09.dk)

Dødsfald

Når en beboer dør, er det typisk de pårørende, der pakker og opbevarer beboerens ting, indtil Skifteretten har behandlet sagen. I den forbindelse skal pårørende underskrive en rydningserklæring, hvor det angives, hvor indboet opbevares. Boligen skal tømmes hurtigst muligt og helst inden for fire hverdage.

I visse tilfælde kan Kastanjehusene hjælpe med nedpakning og opbevaring af indboet, som herefter skal afhentes ved fremvisning af skifteretsattest. De pårørende/arvingerne skal hente alle ting, da Kastanjehusene ikke har mulighed for at bortskaffe tingene.

Tilbud

Vis alle

Servicepakke

Du har mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask, rengøringsartikler osv. 

Når du flytter ind, aftaler du med os, hvilke ydelser du ønsker. Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne.

Læs mere om servicepakken og se priser

Klippekort

Klippekortet er en ordning, der giver dig mulighed for at få en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Læs mere om klippekortet

Frisør og fodterapeut

På Kastanjehusene får vi besøg af både fodterapeuter og frisører, som kan ordne dine fødder og klippe dit hår.

Din kontaktperson kan hjælpe dig med at bestille tid.

Du skal selv betale for både frisør og fodterapeut. Du kan dog søge om at få tilskud til fodterapi. Vi hjælper dig gerne med at søge.

Læge

Vi anbefaler, at du benytter en af de to læger, der er tilknyttet Kastanjehusene. Lægerne kommer fast på plejehjemmet en gang om ugen og ser til de beboere, der har brug for det. 

Du kan også vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Kastanjehusene. Alternativt kan du vælge en ny læge i nærheden af Kastanjehusene.

Hvis du ønsker at skifte læge, skal du udfylde et aftaleskema senest fem dage efter, du er flyttet ind. Du får skemaet af personalet.

Omsorgstandpleje

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Det koster en årligt beløb at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Til gengæld er alle nødvendige behandlinger gratis.

Læs mere om omsorgstandpleje (voksentandplejen.kk.dk)

Kontaktperson og indflytningssamtale

Du får tildelt en kontaktperson, når du flytter ind. Din kontaktpersons rolle er at fremme din oplevelse af tryghed og at skabe grobund for tillid. Når du har brug for hjælp, er det trygt at vide, hvem du kan gå til og fx lave aftaler med. Så vidt det er muligt, er det din kontaktperson, som modtager dig ved indflytningen.

Umiddelbart efter indflytning inviteres du og evt. dine pårørende til en indflytningssamtale med afdelingslederen og kontaktpersonen. Her taler vi om indflytningen, dagligdagen samt får en fælles forventningsafstemning om din hverdag i Kastanjehusene.

Desuden holder en medarbejder fra administrationen og du og evt. dine pårørende et møde. Her får du hjælp til at udfylde diverse administrative papirer mv.

Ledsagekort

Når du bor i et botilbud som fx Kastanjehusene, kan du søge om af få et ledsagekort. 

Du kan få et ledsagekort, hvis du har brug for at have en ledsager/person med, når du bevæger dig rundt i det offentlige rum.

Ledsagekortet giver dig flere steder mulighed for at have din ledsager med gratis.

Dette gælder fx på nogle teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver.

Ledsagekortet giver også rabat til dig og din ledsager på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik.

Læs mere om ledsagekortet (handicap.dk)