Københavns Kommune

Hverdagen på Ørestad Plejecenter

Hver uge arrangerer vi aktiviteter sammen med dig og de andre beboere. Vores profil er kunst og kultur, så vi arrangerer fx maling og tegning med kunstnere.

Vi går op i, at du har mulighed for at dyrke dine interesser, og at du har lyst til at deltage i aktiviteterne.

Derfor er du og de andre beboere også med til at bestemme, hvilke aktiviteter vi skal lave.

Vores aktiviteter kan fx være maling og tegning med en kunstner, Wii, stole-gymnastik, musik, fællessang, gåture, gudstjeneste, petanque, bolsjekogning, quiz, banko, fredagsdans og besøg af børnehaver.

Vi tager også gerne på ture ud af huset i vores bus.

Ud over de ugentlige aktiviteter fejrer vi også enkeltstående og større begivenheder, alt efter årstiderne og dine ønsker. Det kan fx være fastelavnsfest, Lucia-optog eller udflugter til skov og strand.

Flere arrangementer er åbne for alle 

Vi deltager også i CPH Artweek, hvor en kunstner blandt andet skaber et kunstværk til plejehjemmet. 

Enkelte større arrangementer er åbne for alle - både beboere, pårørende, frivillige, lokale skoler, institutioner og andre, som er interesserede.

Typisk arrangerer vi fx vores fastelavnsfest sammen med lokale børneinstitutioner.

Aktiviteter med forskelligt fokus

Vis alle

Bevægelse

På Ørestad Plejecenter tilbyder vi fællesgymnastik minimum en gang om ugen. Der kan også forgå andre fysiske aktiviteter, bl.a. spil i haven, det årlige OL og gåture.

Mange mindre mobile, skrøbelige ældre sidder ned mange timer hver dag. Fx viser undersøgelser, at plejehjemsbeboere typisk er stillesiddende 70-80 % af deres vågne tid. De har ofte svært ved at komme omkring, det kan både være indenfor og i eget hjem eller at komme udenfor hjemmet, og mange deltager ikke i regelmæssig fysisk aktivitet/træning

Musklernes styrke falder med alderen, og ældre vil derfor føle, at det bliver hårdere at udføre opgaver, der kræver muskelstyrke. Både muskelstyrke og ”kraftudladning” kan vedligeholdes højt op i årene, hvis man er fysisk aktiv, og endda forbedres, hvis musklerne trænes med tilstrækkelig belastning.

Alle muskler bør strækkes igennem, så bevægeligheden vedligeholdes. Manglende aktivitet, ensidige bevægelser og manglende smidighedstræning forværrer stivheden.

Et højt kondital gør det lettere at klare energikrævende aktiviteter, fx påklædning og gang på trapper.

Iltoptagelsen, og dermed konditallet, falder med alderen, men det er muligt at forbedre konditionen højt op i alderen.

Balanceevnen kan også forbedres ved regelmæssig træning, uanset alder.

Reaktionsevnen kan trænes hele livet. Uanset om man er ganske utrænet, vil der hurtigt kunne ske forbedringer.

Kreativitet, kunst og kultur

Kunst i hverdagen er et livgivende moment, der kan skabe dialog og aktivitet. Kunst kan tilføje hverdagen et overraskende, tankevækkende tilskud og være en forbindelse til omverdenen, skabe dialog og samhørighed.

En udøvende kunstner kan i samarbejde med beboerne stimulere til at beboerne skaber egne værker. På denne måde vil beboerne få et direkte forhold til kunsten.

Dialog mellem beboerne og kunstneren vil gøre kunst forståelig og tilgængelig, også for de beboere der måske ikke tidligere har haft et særligt forhold til kunst. Disse aktiviteter kan også varetages af en aktivitetsmedarbejder, alene eller i samarbejde med en kunstner.

Mennesker, der er i en fase i livet, hvor mange færdigheder afvikles, vil ved at være med til skabe kunst få oplevelsen af at være givende og skabende og dermed mærke, at de er aktivt deltagende i livet.

Ved at inddrage andre aktører og samarbejde med museer og samlinger, bliver samfundet inddraget, og der bliver åbnet for omverdenen. Da en del af beboerne ikke er så mobile, er det vigtigt, at aktiviteter, som beboerne tidligere tog del i, nu i stedet kommer til dem.

Aktiviteter, der fastholder kontakten til det øvrige samfund:

 • Deltage i teater der kommer på besøg
 • Deltage i foredrag og evt. kunst events (Art week)
 • Projekter sammen med børn
 • Deltage i gudstjeneste
 • Musikalske aktiviteter.

Reminiscens

Reminiscens er en metode, der ved at stimulere sanserne forsøger at fremkalde minder og erindringer for derigennem at styrke identiteten og livskvaliteten hos mennesker med demens.

Aktiviteten kan være at anvende genstande fra beboernes privatliv eller arbejdsliv – fx at arbejde med kunst, musik, redskaber, eller pyntegenstande. Det kan også være spil, litteratur, mad/sanser, film og billeder, sang samt køreture fysisk og digitalt tilbage til barndommens kvarter.

Sammensætningen og ønsker fra gruppens deltagere vil være afgørende for, hvilken aktivitet der bliver valgt.

Sanser

Hvordan stimulerer vi balance-muskel-led-sansen? Fx med gymnastik, bevægelse, boldspil, dansetorv, faldskærm, balancebanko, dans og gåture.

Hvordan stimulerer vi synssansen? Fx med ture ud af huset, male, læse, spil, film og it.

Hvordan stimulerer vi høresansen? Fx med musik, sang og oplæsning.

Hvordan stimulerer vi smag- og lugtesansen? Fx med sansehave, natur, bagning, tema-madgrupper, kogning af bolsjer og ture i byen.   

Hvordan stimulerer vi følesansen? Fx ved at holde i hånd og føle, med sansekasser, sansehave, dyr.

Mentale aktiviteter

Ligesom resten af kroppen skal også hjernen stimuleres og udfordres, så den ikke ”ruster”.

Nyere forskning viser, at det er muligt at træne hjernens kognitive, dvs. forstandsmæssige, funktioner hele livet, bl.a. ved sang, leg og spil.

Mange spil bygger på konkurrence, som skærper koncentrationen. Nogle finder også konkurrencer både underholdende og udfordrende, hvilket er med til at

mobilisere følelserne. Også puslespil, kortspil, quiz og brætspil kan anvendes som hjernegymnastik.

Aktiviteterne træner samspillet mellem kroppens muskelgrupper

 • Håndens muskler og koordination kan trænes målrettet
 • Spil og leg stimulerer hjernens mønstergenkendelse og henter tidligere erfaringer frem, som anvendes til at skabe nye løsninger
 • Spil, quiz og andre former for ”hjernegymnastik”, der kræver koncentration eller fantasi, træner opmærksomhed, hukommelse og evt. indlæringsevne.

Aktiviteter med sang og musik

Musik og sang har for mange mennesker en unik evne til at fremkalde følelser og erindringer.

Nogle undersøgelser peger i retning af, at musik og sang kan have positive virkninger med hensyn til at dæmpe uro, irritabilitet, vrede, vandren, rastløshed og andre symptomer på demens.

Udeliv

Mange beboere sætter stor pris på at komme udendørs hver dag, fx for at færdes i naturen og nyde udelivet eller gå til Fields eller Rema 1000. Nogle foretrækker at holde sig i gang på denne måde frem for at deltage i organiserede aktiviteter. 

Udelivet kan samtidig bidrage til at fastholde et meningsfuldt indhold i dagligdagen, fx ved selv at købe lidt ind og opretholde et socialt netværk.

Både udeliv og oplevelsesture kan give et afbræk i hverdagens rutiner og dermed skabe særlig glæde.

Udendørs færden på jævnt og ujævnt underlag eller ind og ud af busser træner muskelstyrke, balance, gangfunktion, kondition og kredsløb.

 • Gåture giver en naturlig træthed, bedre appetit og fordøjelse, samt har en gavnlig psykisk effekt
 • Udendørs aktiviteter giver sanseoplevelser og forbedrer humøret
 • Ture og udflugter hjælper til at bevare kontakten til omverdenen.

Fællesarealer

Ørestad Plejecenter er indrettet moderne, hjemligt og hyggeligt med smarte hjælpemidler både i fællesrummene på de seks etager og i den enkelte bolig.

Alle fællesrum har et køkken, hvor du kan spise, slappe af, lave aktiviteter og gå ud på vores store altaner.

I stueetagen ligger en café med computere, klaver, akvarium og pejs, og der er udgang til gårdhave og kanal.

Vi har også en træningssal, et atelier og et område, hvor du kan spille billard.

Billede
Nærbillede af et maleri i flere farver med en pensel ovenpå.
Ørestad Plejecenter er et af Københavns Kommunes profilplejehjem. Ørestads profil er kunst og kultur.