Københavns Kommune

Om Peder Lykke Centret

Peder Lykke Centret er et selvejende plejehjem på Amager med mangfoldighed i fokus.

Peder Lykke Centret er et selvejende plejehjem, der åbnede i 1970.

Plejehjemmet har 152 beboere, som bor i egne boliger fordelt på to etager og seks afsnit. Til hvert afsnit hører en fælles stue og et fælles køkken.

Udover plejehjemmet huser Peder Lykke Centret også en daghøjskole, et aktivitetscenter og et værested.

Peder Lykke Centret ligger i Urbanplanen på Amager, hvorfra der er mulighed for ture til blandt andet Amager Strandpark og Amager Fælled. Centret ligger desuden tæt på både bus og metro. 

Vi tror på, at værdierne nysgerrighed, mod, tålmodighed og ejerskab skaber trivsel for de mennesker, der arbejder, bor og færdes på Peder Lykke Centret.

Vi bruger værdierne som ’holdepunkt’ i hverdagen og som grundlag for vores arbejde.

  • Mod giver os kræfter og energi til forandringer, til at tage chancer og risikere at fejle.
  • Nysgerrighed skaber refleksion og dermed udvikling. Vi åbner vores døre mod verden omkring os og ser nye muligheder.
  • Ejerskab opstår, når alle er engagerede og tager ansvar for deres opgaver samt opgaver, der opstår løbende.
  • Tålmodighed betyder, at vi er grundige og træder ofte et skridt tilbage for at få øje på den udvikling, som vi skaber. Vi har tillid til, at nogle indsatser tager tid, og at små skridt på vejen er værdifulde. 

Mere om os

Vis alle

Profilplejehjem med fokus på mangfoldighed

Peder Lykke Centret er et af Københavns Kommunes profilplejehjem, og vores profil er mangfoldighed.

Vores profil betyder blandt andet, at vi i dagligdagen sætter pris på og giver plads til forskellighed – både blandt vores beboere, pårørende, medarbejdere og andre, der kommer i huset.

På Peder Lykke Centret vil du derfor møde mange forskellige mennesker, blandt andet i forhold til etnicitet, kultur og sprog.

Bestyrelsen

Peder Lykke Centret er en selvejende institution.

Det betyder, at centret ledes af en bestyrelse, der har tegnet driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Bestyrelsen består af mindst fem og højst ni medlemmer, hvoraf hovedparten er brugere af Peder Lykke Centret. Gennem de sidste mange år er bestyrelsen blevet ledet af formand, Susanne Borch.

Til den daglige drift af Peder Lykke Centret har bestyrelsen ansat en centerchef, der understøttes af otte afsnitsledere.

Vores anden hjemmeside

På pederlykkecentret.dk kan du læse endnu mere om livet på vores plejehjem.

Besøg hjemmesiden (pederlykkecentret.dk)

Samarbejde med pårørende

På Peder Lykke Centret vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker.

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Beboerdemokrati

På Peder Lykke Centret sætter vi den enkelte beboers og brugers livskvalitet i centrum. Det er vigtigt, at du får mulighed for at udfolde dine ressourcer, dér hvor du kan.

Derfor har vi mange brugerråd og udvalg, der giver dig som beboer og bruger mulighed for at præge din hverdag:

  • Beboerrådet
  • Beboer- og pårørenderådet
  • Værestedsrådet
  • Aktivitetscenterrådet
  • Højskolerådet.