Københavns Kommune

Job på Peder Lykke Centret

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Peder Lykke Centret ønsker vi at være en innovativ og attraktiv arbejdsplads med robuste og hjertevarme medarbejdere med stor faglig dygtighed.

Derfor er arbejdsmiljø og trivsel i fokus hos os. 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere afspejler vores mangfoldige profil og beboersammensætning. Derfor har vi medarbejdere med rødder i mere end 20 forskellige lande. 

Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for den daglige trivsel på Peder Lykke Centret – både for medarbejdere, men også for beboere og brugere.

Er arbejdsmiljøet i orden, undgår vi nemlig ulykker og arbejdsskader og skaber glæde og overskud blandt vores medarbejdere.

Vi arbejder desuden tæt sammen på tværs af fagligheder og afdelinger og har forpligtet os til løbende at udvikle alle medarbejdere gennem kurser, workshops og meget andet. Formålet er at øge vores samarbejde og vores medarbejderes faglige stolthed.

Mere information

Vis alle

Ny medarbejder

Det er vigtigt for os, at du som ny medarbejder føler dig godt taget imod og 'klædt på' til at kunne varetage nye arbejdsopgaver.

På Peder Lykke Centret har vi derfor en introduktionsperiode, der strækker sig over to til tre måneder alt efter faglig og erfaringsmæssig baggrund.

Perioden består blandt andet af et introduktionsforløb, forskellige introduktions- og opfølgningssamtaler samt kortere læringsforløb.

Peder Lykke Centret 'samler' på dygtige medarbejdere – og vi har en høj faglig overligger. Det betyder, at du som medarbejder løbende bliver tilbudt efteruddannelse, kurser og supervision, så du altid er opdateret inden for dine arbejdsområder.

I centrets 'Learning Lab' har vi simulationstræning, hvor både medarbejdere og elever får indblik i den nyeste viden inden for sygepleje.

Medarbejdere

På Peder Lykke Centret er vi 130 fastansatte medarbejdere og 80 timelønnede inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter 
 • Plejehjemsassistenter 
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Ernæringsassistenter 
 • Akademiske medarbejdere
 • Administrative medarbejdere
 • Pædagog
 • Økonoma
 • Sygeplejerske 
 • Tekniske medarbejdere 
 • Rengøringspersonale 
 • Undervisere 
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • Pædagogiske assistenter 
 • Chauffører.

MED-udvalget

Peder Lykke Centret har et velfungerende MED-udvalg bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter.

MED-udvalget har fokus på arbejdsmiljø, samarbejde, udvikling og har en velfungerende drift.

MED-udvalget arbejder ud fra et årshjul, foretager årlige runderinger og udarbejder handleplaner på baggrund af arbejdspladsvurderinger m.m. 

Bliv frivillig

På Peder Lykke Centret har vi mange fantastiske frivillige.

Som frivillig kan du være tilknyttet plejehjemmet, men du kan også blive frivillig på vores daghøjskole eller i aktivitetscentret.

Det er vigtigt for os at have en åben dialog med vores frivillige og beboerne, så vi sammen kan udvikle os i en retning, der går hånd i hånd med beboernes ønsker og behov.

Vi kan altid bruge flere hænder, så hvis du gerne vil være frivillig, kan du kontakte Aktivitetscentret, så I sammen kan finde ud af, hvor du passer bedst ind som frivillig.