Københavns Kommune

Job i Pilehuset

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Pilehuset er kendetegnet ved at være en arbejdsplads med en meget høj faglighed. Vi har særlige kvalifikationer inden for demensområdet og teorien om personcentreret omsorg, hvorfor vi også underviser andre plejehjem og interesserede i demens og problemadfærd.  

Alle vores medarbejdere bliver oplært i og arbejder ud fra personcentreret omsorg.

Vi tilbyder derudover løbende undervisning, kurser, efteruddannelse og temadage, hvor vi har fokus på medarbejderes trivsel og faglige udvikling.

Vi arbejder løbende med kvaliteten af vores arbejde

I Pilehuset arbejder vi meget fokuseret med at udvikle kvaliteten af vores arbejde.

Vi bruger en særlig metode hertil, hvor vi fire gange om året måler effekten af vores omsorg og pleje. Effekten måles ved at observere samspillet mellem beboere og medarbejdere og give medarbejderne grundig kritik i forhold til, hvordan de kan blive bedre til at møde beboernes behov.

Vi lægger derfor stor vægt på, at vores medarbejdere kan modtage kritik og er villige til at lære af deres fejl, og at de er i stand til og villige til at indgå i og skabe relationer til beboerne.

Trivselsmålinger i top

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og er glade for at gå på arbejde. Vi lægger derfor vægt på at inddrage dem i hverdagens planlægning og udfordringer.

Vores arbejde med trivsel afspejles desuden i vores trivselsmålinger, som ligger helt i top.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Pilehuset har ca. 180 medarbejdere inden for følgende faggrupper:

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere
 • Sygeplejersker
 • Serviceassistenter (rengøring)
 • Ernæringsassistenter
 • En ergoterapeut
 • En fysioterapeut
 • En psykomotorisk terapeut 
 • Pædagoger
 • Pædagogiske assistenter 
 • En slagter 
 • En kok.

Derudover har vi social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.

MED-udvalget

Pilehuset har et MED-Udvalg, som består af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledelsen og forstanderen.

Udvalget holder minimum fire møder om året samt en temadag og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet i Pilehuset.

Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

I Pilehuset har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Pilehuset, kan du kontakte kontorfunktionær i Pilehuset.

Find kontaktoplysninger