Københavns Kommune

Job på Ryholtgård

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Ryholtgård er en ambitiøs arbejdsplads, hvor vi stiller høje krav til medarbejderes faglighed. 

Vi ønsker desuden, at medarbejdere på Ryholtgård skal føle sig som en del af et arbejdsfællesskab, og at de synes, det er inspirerende at gå på arbejde. 

Vores mål for medarbejderne er derfor, at de: 

 • Oplever arbejdsglæde og trives i hverdagen
 • Kender deres opgaver og har de rigtige rammer og kompetencer til at løse dem
 • Har indflydelse på planlægningen af, hvordan de bedst løser deres arbejdsopgaver
 • Tager ansvar for at løse deres opgaver.

Mere information

Vis alle

Faglig sparring, videndeling og feedback

I hverdagen lægger vi vægt på kontinuerlig faglig sparring, videndeling og feedback. Vi holder derfor i et fast rul tværfaglige konferencer om beboerne, faglige netværksmøder, sygeplejefagligt forum, ugemøder og personalemøder.

Alle medarbejderne undervises løbende over året i relevante faglige emner, og aktuelt har vi fokus på palliation og personcentreret omsorg. 

Vi lægger stor vægt på, at medarbejderne på Ryholtgård løbende udvikler deres kompetencer. Derfor anbefaler vi også, at de tager imod de tilbud om kurser m.m., som findes i Københavns Kommune. Derudover er der også mulighed for andre former for efteruddannelse, men det vurderes altid individuelt.

Medarbejderne har følingen med, hvad der sker på plejehjemmet

Ledelsen på Ryholtgård gør meget for at være lydhøre over for medarbejderne. 

Vi tror på, at medarbejderne ofte er de klogeste, fordi de møder beboerne i dagligdagen og derfor har følingen med, hvad der sker på plejehjemmet.

Det betyder, at du som medarbejder gerne må stille spørgsmål til den måde, vi gør tingene på, og udfordre de eksisterende rammer. Faktisk forventer vi, at du siger til, hvis du undrer dig eller er uenig i vores rammer og organisering.

Vores medarbejdere

Ryholtgård har ca. 50 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter 
 • Sygeplejersker
 • Ernæringsassistenter 
 • Pædagoger 
 • Rengøringsmedarbejdere
 • Fysioterapeuter (fra Sundhedshuset Østerbro)
 • Ergoterapeuter (fra Sundhedshuset Østerbro).

Ledelsen består af forstanderen, to afdelingsledere og en køkken- og serviceleder.

Ryholtgård er desuden uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever.

MED-udvalget

På Ryholtgård har vi et MED-udvalg, der består af fem medarbejdere og fire ledere.

MED-udvalget har blandt andet fokus på, at vi passer på vores miljø. Derfor har vi på Ryholtgård en række retningslinjer, vi alle skal følge. Fx sorterer vi vores affald, og vi bruger svanemærkede produkter til at gøre rent med.

MED-udvalget har også fokus på arbejdsmiljø. Det vil sige, at vi arbejder for, at Ryholtgård skal være en god arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden, lytter til hinanden, og hvor vi har en høj faglig standard. 

MED-udvalget holder møde fem gange om året.

Bliv frivillig

På Ryholtgård har vi frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne. Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave og hvor mange timer, du bruger på plejehjemmet.

 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Ryholtgård, kan du kontakte vores aktivitetsmedarbejder eller forstander.

Find kontaktoplysninger