Københavns Kommune

Job på Skjulhøjgård

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Skjulhøjgård er en arbejdsplads med motiverede og engagerede medarbejdere med et meget stærkt sammenhold på tværs af afdelinger og faglige baggrunde.

Vi gør meget ud af at have en god og respektfuld omgangstone: Vi taler pænt til hinanden – og ikke om hinanden.

Vores ledelse er synlig, sætter rammerne, udstikker retningen og tager ansvar. Leden er samtidig åben, tillidsfuld og lydhør over for dine ønsker som medarbejder og dine behov og input til dagligdagen.

Vi udvikler os sammen og løser udfordringer i fællesskab

Vi stræber efter, at du oplever din arbejdsdag så fleksibel som muligt. Det betyder fx, at du ofte selv kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver med hensyn til beboerens behov.

På Skjulhøjgård lægger vi vægt på at udvikle os sammen og løse udfordringer i fællesskab. Vi har ofte fælles undervisning, fx i emner som palliation, demens eller lignende. Den fælles undervisning sikrer, at vi har en fælles faglighed, som vores medarbejdere kan handle ud fra.

I den fælles undervisning kan du som medarbejder byde ind med dine betragtninger og samtidig blive klogere på vores forskellige faglige indgange til et givent område.

Vi giver naturligvis også mulighed for, at du kan udvikle dig ved fx at få forskellige ansvarsområder.

Et ansvarsområde kan fx være at blive praktikvejleder, forflytningsvejleder eller tovholder på træning, demensområdet eller et andet område, som du er dygtig til eller har en stor interesse indenfor.

Trivsel, udvikling og sociale arrangementer

Vi afholder også både TUS- og MUS-samtaler, hvor vi har fokus på hele medarbejdergruppen og den enkeltes trivsel og udvikling.

Hvert år holder vi en række sociale arrangementer for at styrke sammenholdet og være sammen på en anden måde end i hverdagen. Vi har fx været i Wallmans saloner, og vi holder hvert år sommerfest og julefrokost.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Skjulhøjgård er vi 45 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter 
  • Sygeplejersker
  • Servicepersonale
  • En gymnastikpædagog
  • En fysioterapeut
  • En ergoterapeut 
  • Ernæringsassistenter
  • En kok.

Derudover har vi medarbejdere ansat i forskellige særlige jobordninger, fx løntilskud, seniorjob og fleksjob.

Elever

Vi er uddannelsessted for elever fra social- og sundhedsuddannelserne. Vores mål er, at vi kan være med til at klæde dig på til at blive en god og kompetent kollega.

Som elev får du tilknyttet en praktikvejleder, som vil støtte dig i at nå praktikmålene.

Vores uddannelsesansvarlige vil derudover holde jævnlige møder med dig og de andre elever. På møderne reflekterer I sammen over forskellige faglige emner. 

MED-udvalget

MED-udvalget på Skjulhøjgård har seks medlemmer, som repræsenterer både ledelsen og medarbejderne.

Udvalget mødes seks gange om året og diskuterer forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet.

MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på udviklingen på Skjulhøjgård.

Introduktionsprogram til nye medarbejdere

Som ny medarbejder på Skjulhøjgård skal du deltage i et introduktionsprogram, der vil klæde dig på til at arbejde hos os.

De første tre måneder af din ansættelse er prøvetid. Undervejs i din prøvetid vil vi holde en evalueringssamtale med dig, hvor vi taler om, hvordan det går.

Bliv frivillig

På Skjulhøjgård har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne. 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Skjulhøjgård, kan du kontakte vores forstander.

Find kontaktoplysninger