Københavns Kommune

Job på Slottet

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Slottet er en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har noget på hjerte og vil gøre en forskel for plejehjemmets beboere – hele døgnet, året rundt.  

Mangfoldighed er en kerneværdi på Slottet. Værdien betyder blandt andet, at vi ser det som en fordel og en ressource, at vores medarbejdere er forskellige – både personligt og fagligt.

Alle medarbejdere bidrager til arbejdsfællesskabet, uanset om de er en del af det sundhedsfaglige, terapeutfaglige, socialpædagogiske eller administrative personale, eller om de arbejder dag, aften eller nat.

Sådan arbejder vi

Vis alle

Forløb om LGBT+, ældre og seksualitet

Alle medarbejdere på Slottet har gennemgået et LGBT+-kompetenceforløb, som blandt andet handler om at få viden om LGBT+, ældre og seksualitet samt respektfulde fællesskaber. 

Forløbet sikrer, at medarbejderne er normkritiske, dvs. at de er åbne og imødekommende over for beboerne, uanset hvordan beboerne har valgt at leve deres liv.

Forløbet sikrer desuden, at medarbejderne kan forholde sig fagligt og professionelt til ældre og seksualitet.

Som udgangspunkt har medarbejderne løsningen

På Slottet arbejder vi med ’Forbedringsmetoden’. Metoden sikrer, at vi forholder os undersøgende til vores fejl og dermed løbende udvikler kvaliteten af vores arbejde.

Vi tager udgangspunkt i, at det er medarbejderne, der har løsningen, da det er dem, der er tættest på hverdagens udfordringer.

Vi evaluerer altid de forbedringer, vi laver, for at sikre, at de har den effekt, vi ønsker. 

Udvikling gennem triage-møder

På Slottet arbejder vi også målrettet med triage-møder, hvor vi diskuterer hver enkelt beboers trivsel ud fra forskellige faglige vinkler (fx helbred og kost).

Vi holder triage-møder hver dag og udvidede triage-møder én gang om ugen.

Vores omfattende arbejde med triage-møder er med til at skabe trivsel hos beboerne og faglig stolthed blandt medarbejderne. 

Vi oplever, at den enkelte medarbejder vokser og udvikler sig af at indgå i triage-samarbejdet. Vi oplever derfor også, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde og gør sig umage hver eneste dag.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

Slottet har ca. 80 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Sosu-hjælpere
 • Sosu-assistenter
 • Sygeplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Psykomotoriske terapeuter
 • En ernæringskoordinator
 • En aktivitetskoordinator
 • En AC-medarbejder
 • En ressourceplanlægger
 • Rengøringspersonale
 • Portører
 • Slottets boligadministrator
 • En tilknyttet læge.

Hver af Slottets tre afdelinger har tilknyttet en fast afdelingsleder, sygeplejerske samt sosu-hjælpere og sosu-assistenter. Resten af vores medarbejdere arbejder på tværs af plejehjemmet. 

Elever og studerende

På Slottet har vi både elever fra sosu-uddannelserne samt sygeplejerskestuderende og tandplejestuderende. Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte os. 

Vi lægger vi vægt på, at du er fagligt engageret, nysgerrighed, selvstændig, handlekraftig og har omsorg for vores beboere.

MED-udvalg

Slottets MED-udvalg taler blandt andet om arbejdsfællesskab, økonomi, sygefravær, fagligt strategiske temaer, LGBT+, grøn smiley, arbejdsgrupper m.m. 

MED-udvalget består af medarbejdere fra både dag- og aftenvagten, og alle afdelinger og funktioner er repræsenteret.

Vi lægger vægt på, at udvalget består af medarbejdere fra hele plejehjemmet. Forstanderen er formand for MED-udvalget, der mødes ca. én gang om måneden.

Bliv frivillig

På Slottet har vi en række frivillige, som blandt andet er besøgsvenner, måltidsværter, cykelpiloter, oplæsere, eller som laver kreative projekter. 

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Slottet, kan du kontakte vores aktivitetskoordinator. 

Find kontaktoplysninger