Københavns Kommune

Om Verdishave

Verdishave er et kommunalt plejehjem i Sydhavnen, der er omgivet af grønne områder.

Verdishave er et moderne kommunalt plejehjem, hvor der bor 70 beboere i hver sin bolig. Boligerne ligger fordelt på fire etager, som er inddelt i syv mindre fløje med spise- og opholdsstue. Plejehjemmet er fra 2010 og har store, lyse fælleslokaler og eget køkken. 

Verdishave ligger i kvarteret Musikbyen i Sydhavnen omgivet af grønne områder og kolonihaver tæt på både Valbyparken og Sydhavnstippen. Vi ligger desuden i gåafstand til offentlig transport.

Vi arbejder ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik 'Vær med – hele livet', som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker. Derudover lægger vi særligt vægt på at skabe gode oplevelser, tage personligt ansvar og dele vores viden.

På Verdishave ønsker vi desuden, at du har indflydelse på din hverdag. Derfor har vi fælles beboermøder fire gange om året, hvor du kan komme med punkter til dagsorden eller tage ordet på møderne. Dine pårørende er også velkomne til at deltage.

Verdishave skal være et trygt og meningsfuldt sted at bo, arbejde og besøge. Vi skal i fællesskab tage ansvar for, at hverdagen bærer præg af små og store oplevelser, hvor vi hjælper hinanden. Vi skal have en vilje og lyst i fællesskabet, så vi kan lykkes sammen.  

Mere om os

Vis alle

Vores værdier

1. Det gode og meningsfulde liv i fællesskabet 

  • Vi møder hinanden med respekt og værdighed
  • Vi er lyttende, nærværende og engagerede, når vi er sammen
  • Vi har en åben og anerkendende tilgang til hinanden.

2. Ansvar og nysgerrighed i fællesskabet

  • Vi involverer og inspirerer hinanden
  • Vi respekterer forskellighed og er ærlige over for hinanden
  • Vi er fagligt kompetente, deler viden og udvikler vores fagligheder sammen i fællesskab.

3. Beboerdemokrati  

  • Indflydelse på eget liv
  • Respekt om den enkeltes ønsker og behov
  • Vi spørger og inddrager hinanden.

Beboerdemokrati

På vores beboerdemokrati-møder taler deltagerne om aktuelle ting på plejehjemmet, økonomi, organisationsændringer, tilsyn, generelle forhold omkring pleje og omsorg, hverdagslivet og eventuelle problemstillinger. Vi skriver referat efter hvert møde.  

Vi holder også kaffemøder mindst 4 gange årligt på hver afdeling. Her får beboere og pårørende informationer om, hvad er sker i afdelingen og på hele plejehjemmet. Vi taler om hverdagen på afdelingen og om ønsker til forbedringer. 

Samarbejde med pårørende

På Verdishave vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende, hvis du ønsker det.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker.

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Vi opfordrer også dine pårørende til at henvende sig til medarbejderne, hvis de har nogle spørgsmål eller andet, de har brug for at vende.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

Velkommen til Verdishave – vi glæder os til at tage imod dig i vores dejlige hus. 

Vi er et plejehjem, der lægger stor vægt på faglighed: Vi værner om de værdier, vi har skabt i fællesskab. Vi vil sammen skabe det gode og meningsfulde liv i fællesskabet. Vi tager ansvar og har nysgerrighed i fællesskabet, og du har indflydelse på dit eget liv hos os. 

Jeg håber, du vil få indtryk af, at både ledelse og medarbejdere på Verdishave arbejder aktivt for, at plejehjemmet skal være et trygt hjem, hvor det er godt at bo, gæste og arbejde.  

Jeg håber også, at du kan finde de informationer, som du har brug for. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os eller besøge os.  

Hjertelig velkommen!
Louise Vistoft
Forstander på Verdishave