PLEJEHJEMMET

Hjortespring

Om os

Billede
Bænk
Hjortespring har en god og varm atmosfære.

Om os

Hjortespring er et godt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi ønsker at give dig en god og indholdsrig hverdag med mulighed for gode oplevelser. Vi ønsker også at medvirke til at skabe en tryg og værdig alderdom og en værdig død, når den tid kommer.

Det er vigtigt for os at give dig den hjælp, du har brug for kombineret med selvhjælp. Vi tror nemlig på, at det giver livskvalitet at være med til selv at løse hverdagens opgaver, i det omfang det er muligt.
 
Hjortespring har en god og varm atmosfære, som kan mærkes, så snart du kommer ind i huset. Mange medarbejdere har været ansat i huset i mange år, og en del har haft 25-årsjubilæum. 

Vi går ind for medbestemmelse og medansvar og vil gerne høre din mening og dine forslag til, hvordan vi får den bedste hverdag sammen på Hjortespring.

Du kan blandt andet give din mening til kende på beboermøderne, som alle afdelinger holder ca. hver tredje måned.

Bestyrelsen

Hjortespring er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og består af formanden og tre medlemmer.

Hilsen fra forstander

Hjortesprings forstander, Inge Andersen, byder velkommen.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG OG ELEV

Hjortespring er en arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.