PLEJECENTRET

Hørgården

Om os

Billede
Gårdhave
Hørgården blev færdigrenoveret i 2019.

Om os

Hørgården er et af Københavns Kommunes profilplejehjem, og vores profil er sport og leg. 

Profilen betyder, at vi har fokus på at give dig mange muligheder i hverdagen for at få oplevelser gennem sport og leg. 

Vi er et selvejende plejehjem fra 1974, som blev færdigrenoveret i 2019.

Hørgårdens værdier og visioner er blevet udarbejdet sammen med vores beboere, brugere, pårørende, medarbejdere, bestyrelse og ledelse.

Vi har fokus på fire værdier/områder:

Respekt
 • Vi er en rummelig institution, der anerkender forskelligheder på tværs af alder, køn, religion, politisk tilhørsforhold og etnicitet
 • Vi sætter dig som beboer eller bruger i centrum og fokuserer på dine ressourcer
 • Du og dine pårørende har en ligeværdig dialog med medarbejderne
 • Du og dine pårørende og medarbejderne behandler hinanden venligt og imødekommende
 • Vi respekterer din ret til at sige til og fra.
   
Kommunikation
 • Vi er åbne for dialog, lytter, giver taletid, reflekterer og tilpasser vores ordvalg til målgruppen
 • Vi afholder informationsmøder mindst to gange om året for dig, dine pårørende og medarbejdere
 • Vi sørger for, at du som nye beboer og eventuelt dine pårørende bliver budt velkommen med en gensidig forventningssamtale
 • Relevant information skal være synligt tilgængeligt for alle samtidig. Alle har pligt til løbende at holde sig orienteret om udvikling og nye tiltag på Hørgården
 • Vi undgår misforståelser ved at tale til hinanden og ikke om hinanden.
   
Kvalitet
 • Vi fastholder og udvikler løbende vores kompetencer. Vi er fleksible, forandringsvillige og åbne over for nye ideer og tiltag
 • Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at kunne gøre en forskel for dig
 • Vi tænker i helheder og sammenhænge i forhold til dig som beboer
 • Vi overholder aftaler med dig/dine pårørende/medarbejdere og giver besked, hvis der skulle opstå ændringer af aftaler.
   
Samarbejde og medbestemmelse
 • Vi samarbejder på tværs af hele huset hele døgnet
 • Vi benytter os af medbestemmelse og indflydelse via diverse udvalg og arbejdsgrupper internt og eksternt
 • Vi deler vores viden med hinanden og vores samarbejdspartnere samt dig og dine pårørende.
   

Beboerdemokrati

På Hørgården lægger vi stor vægt på, at du og dine pårørende har indflydelse på hverdagen på plejehjemmet eller i aktivitetscentret.

Bestyrelsen

Hørgården er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. Bestyrelsen har fem ordinære medlemmer, én medarbejderrepræsentant og én bruger-repræsentant. Forstanderen er sekretær til bestyrelsens møder. Du kan få navne og kontaktoplysninger på bestyrelsens medlemmer hos forstanderen.

Aktivitetscenter

Hørgården har et aktivitetscenter for borgere, der bor hjemme.

Midlertidige plejehjemspladser

Hørgården har 38 midlertidige plejehjemspladser til borgere, som er blevet visiteret til plejehjem, og som venter på at få en plejebolig under fireugersgarantien. I en midlertidig plejebolig på Hørgården får du støtte og pleje, som hvis du boede i din egen plejebolig. Du kan også spise på Hørgården, deltage i aktiviteter og andet socialt samvær med de andre beboere. Du betaler en pris pr. døgn for dit midlertidige ophold på Hørgården.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

På Hørgården er det meget vigtigt for os, at vores medarbejdere har kompetencer, som passer til de behov, vores beboere og øvrige brugere har.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.