Johannesgården

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet på Johannesgården.
Besøg

Din bolig på Johannesgården er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg.

De kan også spise med, hvis de betaler for det og tilmelder sig tre dage før. 

Forsikring

På Johannesgården skal du være dækket af en forsikring, der dækker ved brand, vandskade m.m. i din bolig. Du kan købe en forsikring gennem plejehjemmet for 30 kr. om måneden. 

Hvis du fravælger forsikringen, skal du kunne fremvise, at du har din egen forsikring, som dækker ved brand, vandskaber m.m.

Vær opmærksom på, at vores forsikring ikke dækker indbo, fx ved tyveri.

Frisør og fodterapeut

Johannesgården har både en frisør og en fodterapeut tilknyttet plejehjemmet, som kommer én gang om ugen.

Vi hjælper dig med at bestille tid, og du betaler direkte efter hver behandling.

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Indflytning

En bolig på Johannesgården er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, indskud, el, varme, licens m.m., og du medbringer dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv.

Du skal også tage en dyne og en hovedpude med, som kan vaskes. 

Der er plejeseng og madras i boligen.

Du står selv for at flytte ind i boligen, indrette den, hænge gardiner op m.m. i samarbejde med dine pårørende og Johannesgården.

Du kan søge kommunen om hjælp til flytning, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma.

Meld flytning

Vi sørger for at melde flytning til Folkeregistret, senest fem dage efter du er flyttet ind på Johannesgården.

Vælg læge

Du kan vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Johannesgården. Du kan også vælge en ny læge i nærheden eller den plejehjemslæge, der er tilknyttet Johannesgården.

Vores læge kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen. 

Hvis du ønsker at skifte læge, skal du aflevere et aftaleskema til personalet, senest fem dage efter du er flyttet ind på plejehjemmet. 

Vi skifter læge for dig, samtidig med at vi melder flytning til Folkeregisteret.

Lejekontrakt og boligselskab

Boligerne på Johannesgården udlejes af boligselskabet KAB.

KAB sender derfor en lejekontrakt til dig, som du skal underskrive. KAB sørger også for, at din bolig er istandsat og gjort rent, inden du flytter ind.

Kontakt KAB

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind på Johannesgården, får du en kontaktperson. Du aftaler sammen med din kontaktperson, hvilken hjælp og pleje du har brug for. 

Kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet i ca. fire uger. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Velkomstfolder

Du får en informationsfolder, når du flytter ind på Johannesgården. I folderen kan du læse om forskellige praktiske ting, der er gode at vide.

Du kan også læse folderen her

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer på Johannesgården får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge. Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Læge

Vores læge kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen. 

 

Persondata: Beskyttelse af personlige oplysninger

På Johannesgården registrerer og behandler vi oplysninger om forskellige personer, fx beboere, medarbejdere, tidligere medarbejdere og andre personer, som er tilknyttet plejehjemmet.

Vi registrerer og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne løse vores opgaver som plejehjem. 

Læs mere om, hvordan vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger

Pårørende: Om samarbejdet

På Johannesgården er dine pårørende vigtige samarbejdspartnere i det daglige, og vi inddrager dem derfor, i det omfang du ønsker det.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker.

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet. 

Du har mulighed for at låne lokaler på plejehjemmet, så du kan samle hele din familie ved særlige lejligheder.

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen har klinik på Johannesgården.

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Økonomi

På Johannesgården skal du betale husleje, indskud, el, vand og varme.

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask, rengøringsartikler osv. 

Du har mulighed for at oprette en beboerkonto på plejehjemmet, hvor du kan indsætte og hæve penge.

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at tilmelde dine regninger til PBS, så betalingen foregår automatisk. 

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er på Johannesgården.

Husleje og indskud

Boligerne på Johannesgården koster følgende: 

Indskud: 28.905 kr.
Husleje: 7.307 - 7.744 kr.

Huslejen varierer, alt efter hvor stor en bolig du flytter ind i. Huslejen er inklusive el og vand.

Du kan søge om boligstøtte til huslejen og om lån til at betale indskud. 

Læs mere om boligstøtte og lån til indskud

Servicepakke 

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for. 

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.  

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Leje og vask af linned 
  • Toiletartikler 
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke på Johannesgården koster ca. 3.990 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år.

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Forsikring 

På Johannesgården skal du være dækket af en forsikring, der dækker ved brand, vandskade m.m. i din bolig.

Du kan købe en forsikring gennem plejehjemmet for 30 kr. om måneden. 

Hvis du fravælger forsikringen, skal du kunne fremvise, at du har din egen forsikring, som dækker ved brand, vandskaber m.m.

Vær opmærksom på, at vores forsikring ikke dækker indbo, fx ved tyveri.

Åbent hus

Første tirsdag i hver måned klokken 16 holder vi åbent hus, hvor du kan blive vist rundt på plejehjemmet og se vores boliger.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig åbent hus ved at ringe på telefon 38 77 67 00 eller sende en mail til johannesgaarden@suf.kk.dk

Dødsfald/fraflytning
Fraflytning

Ved fraflytning skal afdelingsledere kontaktes vedrørende bl.a. tømning og istandsættelse af bolig.

Dødsfald

Når en beboer dør, skal de pårørende sørge for at pakke beboerens ting ned og udfylde en liste over værdier og inventar i boligen. 

Beboerens ting bliver opbevaret i et depot, indtil Skifteretten har lavet en skifteretsattest. Herefter kan de pårørende/arvingerne hente beboerens ting. 

Vær opmærksom på, at beboerens bolig som udgangspunkt skal være tømt senest fire hverdage efter dødsfaldet.