Møllehuset

Om os

Billede
Græsplæne og højbed
I Møllehuset har vi bl.a. et beboer- og pårørenderåd, som diskuterer forskellige temaer, som har betydning for livet i Møllehuset.

Om os

Møllehuset er et hus i bevægelse, hvor kreative tanker og løsninger giver mulighed for, at beboerne kan udfolde sig bedst muligt. Vores mål er, at alle skal føle sig værdifulde.

Vi ønsker at give beboerne de bedste rammer for deres tilværelse. Derfor forsøger vi at skabe en meningsfuld hverdag, som bygger på den enkelte beboers ønsker og behov.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi bestræber os på at være ordentlige til hver en tid og i alt, hvad vi gør. Vi arbejder også rehabiliterende, hvilket betyder, at vi støtter og træner den enkelte i at klare dagens gøremål selv. 

Derudover arbejder vi ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker.

Beboerdemokrati

Møllehuset er dit og de andre beboeres hjem. Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet.

Hilsen fra forstander

Møllehusets forstander, Iben Alsholm, byder velkommen.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

I Møllehuset har vi en høj faglig kvalitet i vores omsorg for og pleje af beboerne.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.