Peder Lykke Centret

Om os

Billede
Haven
På Peder Lykke Centret arbejder vi ud fra fire værdier, som alle er grundlag for vores arbejde.

Om os

Vi tror på, at værdierne nysgerrighed, mod, tålmodighed og ejerskab skaber trivsel for de mennesker, der arbejder, bor og færdes på Peder Lykke Centret.

Vi bruger værdierne som ’holdepunkt’ i hverdagen og som grundlag for vores arbejde.

Mod giver os kræfter og energi til forandringer, til at tage chancer og risikere at fejle.

Nysgerrighed skaber refleksion og dermed udvikling. Vi åbner vores døre mod verden omkring os og ser nye muligheder.

Ejerskab opstår, når alle er engagerede og tager ansvar for deres opgaver samt opgaver, der opstår løbende.

Tålmodighed betyder, at vi er grundige og træder ofte et skridt tilbage for at få øje på den udvikling, som vi skaber. Vi har tillid til, at nogle indsatser tager tid, og at små skridt på vejen er værdifulde. 

Beboerdemokrati

På Peder Lykke Centret sætter vi den enkelte beboers og brugers livskvalitet i centrum. Derfor har vi mange brugerråd og udvalg.

Bestyrelsen

Peder Lykke Centret er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER OG FRIVILLIG

På Peder Lykke Centret ønsker vi at være en innovativ og attraktiv arbejdsplads med robuste og hjertevarme medarbejdere med stor faglig dygtighed. På Peder Lykke Centret har vi også mange fantastiske frivillige.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.