Ventetider på plejehjem i Københavns Kommune

Københavns Kommune fordeler plejeboliger efter behov og ikke efter, hvor længe du har været skrevet op. En person, der kun har ventet i én uge, kan godt have et mere akut behov og derfor få en bolig før en person, der har ventet længere. 

Tabellen viser:

  • Hvor længe de personer, der er flyttet ind på plejehjemmet inden for de seneste 12 måneder, i gennemsnit har ventet *
  • Hvor mange personer fra Københavns Kommune der står på venteliste til det specifikke plejehjem 
  • Hvor mange personer fra andre kommuner der står på venteliste til det specifikke plejehjem
  • Hvor mange personer der har søgt det specifikke plejehjem og fået en bolig indenfor de sidste 12 måneder.

Ventetiderne er vejledende. Tabellen viser, hvordan ventetiderne har været og ikke, hvad ventetiden på de forskellige plejehjem nødvendigvis er lige nu.

Bemærk, at der ikke bliver udregnet ventetider på plejeboliger til personer med demens. Derfor vil nogle rækker være helt tomme for tal, da der på nogle plejehjem kun bor personer med demens.

Fireugers-garanti

Hvis du ønsker en bolig hurtigst muligt, kan du benytte fireugers-garantien.

Fireugers-garantien betyder, at du få tilbudt en plejebolig senest fire uger efter, at du er godkendt til en plejebolig.

Ønsker du at benytte fireugers-garantien, har du ikke mulighed for at ønske en bolig på et specifik plejehjem, en bestemt bydel eller i en anden kommune.

Sådan søger du plejebolig

  Gennemsnitlig ventetid i måneder Personer på venteliste fra Københavns Kommune Personer på venteliste fra andre kommuner Indflyttede i de foregående 12 måneder
Aalholmhjemmet
Absalonhus 4 5 0 6
Aftensol 1,8 0 0 9
Bispebjerghjemmet 6,6 10 0 16
Bomi-Parken 10,5 38 4 9
Bonderupgård 14,3 34 0 4
Bryggergården
Damsøgaard 7,3 7 0 5
Deborah Centret 1,5 0 0 11
Dronning Ingrids Hjem 4,8 3 0 16
Egebo 1,6 2 0 12
Fælledgården 6,1 21 2 23
Højdevangs Sogns Plejehjem
Hørgården 9,6 37 1 22
Håndværkerforeningens Plejehjem 0,6 0 0 6
Hjortespring 2,4 3 0 28
Huset William 4,8 1 0 7
Johannesgården 6,7 12 1 14
Kærbo 7,6 11 3 10
Kastanjehusene 5,4 3 0 9
Klarahus 3 0 0 9
Klostergårdens Plejehjem 10,9 16 4 9
Langgadehus 6,8 5 0 16
Lindehusene
Møllehuset 3,8 3 0 5
Nybodergården 3,9 0 0 5
Peder Lykke Centret 2,4 8 1 26
Pilehuset
Poppelbo og Lærkebo 0,6 2 0 4
Rosenborgcentret 10,5 15 1 15
Rundskuedagens Plejecenter 2,1 1 0 5
Ryholtgård 5,3 5 1 9
Sølund 1,8 2 0 22
Skjulhøjgård 6,9 13 0 8
Slottet 2,4 1 0 19
Solgaven Valby 0 0 19
Tingbjerghjemmet 2 3 1 8
Verdishave 4 1 0 9
Ørestad Plejecenter 6 15 3 10

*
Københavns Kommune åbner og lukker løbende plejehjem.

Vi bygger nye plejehjem, og gamle plejehjem bliver renoveret og åbner på ny, hvorefter mange beboere flytter ind over en kort periode. Nogle plejehjem lukker også ned, hvorfor der ikke flytter nye beboere ind i en periode op til flytningen.

Derfor vil der for nogle plejehjem ikke stå en gennemsnitlig ventetid i tabellen ovenfor, da det ikke vil være muligt at udregne en vejledende ventetid.