Bryggergården

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet på Bryggergården.
Besøg

Din familie og venner er meget velkomne på Bryggergården. Du kan få besøg hele døgnet, så længe du og dine gæster tager hensyn til de øvrige beboere og personalet. 

Dine gæster kan også overnatte i din bolig, hvis du aftaler det med personalet. Dine gæster har mulighed for at låne både madras og sengetøj på plejehjemmet. 

Dine gæster har også mulighed for at bestille mad. De betaler for maden hos køkkenpersonalet. 

Fravær

Det er vigtigt, du giver personalet besked, hvis du skal besøge din familie og venner eller være væk fra plejehjemmet i kortere eller længere tid. 

Hvis du er tilmeldt mad på Bryggergården, skal din mad afmeldes, senest to dage inden du er fraværende. Personalet vil gerne hjælpe dig med at afmelde din mad.

Personalet hjælper dig også med at pakke medicin og evt. hjælpemidler til den periode, hvor du er væk fra Bryggergården. Du kan låne en transportkørestol af Bryggergården, hvis du har brug for det.

Frisør og fodterapeut
Frisør 

Personalet kan hjælpe dig med at bestille tid hos en frisør ude i byen eller hos en frisør, der kan komme i din bolig. Bryggergården har en frisørstol, du frit kan bruge. 

Du betaler kontant til frisøren. 

Fodterapeut 

Bryggergården har sin egen fodklinik, som ligger på 1. sal.  

Din kontaktperson hjælper dig med at bestille tid. 

Du betaler kontant efter hver behandling. 

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Husdyr

Du må gerne have mindre husdyr med. Hunde og katte er kun velkomne på besøg.

Indflytning

En bolig på Bryggergården er din egen bolig. 

Du medbringer derfor dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv. 

Du skal også selv have en eller to vaskbare dyner og en hovedpude med. Du kan låne sengetøj og håndklæder på plejehjemmet, men du er også velkommen til at tage dit eget med. 

Du eller dine pårørende står selv for at flytte ind i boligen, indrette den m.m. Du skal dog være opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige grunde ikke må ligge løse tæpper i din bolig.

Bryggergårdens medarbejdere vil gerne hjælpe dig med at hænge billeder op og lignende, og vores servicemedarbejder vil gerne hjælpe med at sætte lamper og forlængerledninger op. Du skal dog selv betale for eventuelle ledninger og kabler.

Hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig med at flytte, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma, kan du søge kommunen om hjælp til flytning.

Meld flytning

Bryggergården sørger for at melde flytning for dig til Folkeregisteret.

Vælg læge

Bryggergården har sin egen plejehjemslæge tilknyttet, som kommer ca. en gang om ugen. 

Du kan dog godt vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra plejehjemmet.

Personlige papirer m.m.

Når du flytter ind, skal du aflevere dåbsattest, sygesikringsbevis, medicinkort og evt. værgemålspapirer og testamente til din kontaktperson.

Vi opbevarer din dåbsattest, testamente og evt. værgemålspapirer på kontoret.

Vi opbevarer dit sygesikringsbevis og medicinkort på kontoret på den etage, hvor du bor.

Hjælpemidler 

Du skal medbringe dine personlige hjælpemidler, når du flytter på plejehjem – dog ikke din seng.

Hvis du bruger eller får brug for hjælpemidler på hjul (kørestol, bækken-badestol m.m.), kan du ikke have gulvtæpper i din bolig. Vi hjælper dig med at skaffe nye hjælpemidler, hvis du får brug for det.

Vask og mærkning af tøj 

Bryggergården har sit eget vaskeri, hvor vi vasker alt tøj m.m. i maskine. Vi vasker ikke tøj med specielle vaskeanvisninger. 

Medarbejderne sørger for at mærke dit tøj m.m. med dit bolignummer, så du får dit eget tøj m.m. tilbage fra vask.

Husdyr

Du må gerne have mindre husdyr med. Hunde og katte er kun velkomne på besøg.

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind på Bryggergården, får du en kontaktperson. Du aftaler sammen med din kontaktperson, hvilken hjælp og pleje du har brug for. 

Kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet i ca. fire uger. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Indkøb

Du har mulighed for at handle ude i byen enten alene, med din familie og venner eller sammen med Bryggergårdens personale. Bryggergårdens personale kan også hjælpe med dig med at handle på internettet.

Bryggergården køber sygeplejeartikler, bleer og andre personlige hjælpemidler. 

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer på Bryggergården får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge. Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Lån af lokaler

Du har mulighed for at låne salen eller Balkongangen gratis, hvis du fx skal holde fødselsdag eller et andet arrangement. Det er dog vigtigt, at du aftaler det i god tid med personalet. 

Du kan låne både møbler og service af Bryggergården. Du kan også bestille mad og drikke fra køkkenet. 
 

Parkering og transport
Offentlig transport  

Du kan komme til Bryggergården ved at tage toget til Carlsberg Station eller tage buslinjerne 1A, 3A, 14 og 10.  

Parkering for gæster 

Du skal betale parkeringsafgift på alle parkeringspladser foran Bryggergården. 

Parkering for medarbejdere  

Medarbejdere på Bryggergården kan parkere deres bil i Bryggergårdens parkeringskælder. 

Pårørende: Om samarbejdet med familie og venner

På Bryggergården vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Du bestemmer, hvad vi må fortælle om dig og din hverdag til din familie og dine nærmeste venner. Vi har tavshedspligt og fortæller derfor kun det, du giver os lov til at fortælle. 

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen har klinik på Bryggergården. 

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge. 

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det. 

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Vask af tøj

Bryggergården har sit eget vaskeri, hvor vi vasker alt tøj m.m. i maskine. Vi vasker ikke tøj med specielle vaskeanvisninger.

Medarbejderne sørger for at mærke dit tøj m.m. med dit bolignummer, så du får dit eget tøj m.m. tilbage fra vask.

Økonomi

På Bryggergråden skal du betale husleje, el, vand og varme. 

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask rengøringsartikler osv.  

Når du flytter ind, får du et aftaleskema, hvor du kan udfylde, hvilke ydelser du ønsker.  

Vi sender en regning én gang om måneden på de ydelser, du har valgt. Regningen bliver trukket fra din konto via PBS. Hvis du ønsker det, kan vi også sende regningen til dine pårørende eller den værge, som står for din økonomi.  

Du er selv ansvarlig for at få betalt dine regninger. Vi hjælper dig dog gerne med at søge en økonomisk værge, hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig med din økonomi. 

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er på Bryggergården.

Husleje

Huslejen på Bryggergården bliver udregnet ud fra dine indtægter og udgifterne til at drive plejehjemmet. Din husleje reguleres hvert år, da dine indtægter og plejehjemmets udgifter kan ændre sig fra år til år. 

Huslejen bliver trukket automatisk fra din pension. 

El, vand og varme er inkluderet i huslejen.

Du kan ikke få boligstøtte til en bolig på Bryggergården, da din husleje allerede er udregnet ud fra dine indtægter.

Læs, hvordan huslejen bliver udregnet

Servicepakke  

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for.  

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.   

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Vask af privat tøj
  • Leje og vask af linned
  • Toiletartikler
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke på Bryggergården koster ca. 4.172 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år. 

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Andre økonomiske forhold
Ansvar for penge og værdigenstande

Bryggergården kan ikke tage ansvar for, hvis du mister penge, værdier eller andre ejendele. 

Vi opfordrer dig derfor til, at du låser dine værdier inde i dit medicinskab. 

Du må dog kun opbevare maks. 1000 kroner i din boligs medicinskab. 

Hvis du har brug for at opbevare flere penge, hjælper personalet dig med at få en værdiboks.

Beboerkonto

Du kan også få en beboerkonto hos Bryggergården, hvor du kan indsætte og hæve penge uden kode.

Du har også mulighed for at lave en aftale med din kontaktperson om, at kontaktpersonen udbetaler lidt penge til dig hver dag.

Betaling for kørsel

Bryggergården betaler din kørsel til speciallæger. 

Du skal dog selv betale for kørsel til fx din egen tandlæge, frisør eller fodterapeut. 

Hvis du bruger et gangredskab eller en kørestol, kan din kontaktperson hjælpe dig med at søge om Movia-transport.

Betaling for medicin

Hvis du får medicin fra apoteket, betaler du over PBS.

Hæv penge

Hvis du har et hævekort, kan du hæve penge på Bryggergårdens kontor mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-14.

Dødsfald/fraflytning

Når en beboer dør, låser vi beboerens bolig. 

Personalet på Bryggergården sørger for at pakke beboerens ting ned og tømme boligen.  

Beboerens ting bliver stillet i et låst lokale i vores kælder.  

Penge, smykker og værdigenstande opbevarer vi i kontorets pengeskab.  

Vi sender en liste til Skifteretten over beboerens ting, kontanter og værdigenstande. Når Skifteretten har lavet en skifteretsattest, kan de pårørende/arvingerne få udleveret beboerens ting. 

Det er vigtigt, at de pårørende henter tingene hurtigst muligt, da vi ikke har plads til at opbevare tingene i længere tid.