Københavns Kommune

Om Bonderupgård

Bonderupgård er et profilplejehjem tæt på Grøndalsparken i Vanløse, og vores profil er dyr og udeliv. Vi er også et demenscenter.

Bonderupgård er et selvejende plejehjem, som blev bygget i 1963. Plejehjemmet er siden blevet renoveret og åbnede igen i 2001.

Vi er et af Københavns Kommunes profilplejehjem, og vores profil 'dyr og udeliv'. Det betyder, at vi er meget ude hele året, og at du får konkrete og sanselige oplevelser med dyr og udeliv i din hverdag på plejehjemmet.

Vi er desuden et af Københavns Kommunes demenscentre, hvilket betyder, at vi er specialiseret i at arbejde med beboere, som har en demenssygdom.

Ud af vores 58 boliger har vi 20 boliger til beboere med demens, der bor på vores to demensafdelinger.

Bonderupgård har også et aktivitetscenter, hvor der dagligt kommer 40 borgere, som deltager i aktiviteter og spiser hos os.

Bonderupgård bygger sit arbejde på værdierne dialog, respekt, ligeværd, tillid, ansvar, rummelighed og humor.

Vi arbejder fokuseret med en anerkendende tilgang både i forhold til dig som beboer, vores gæster og personale. Tilgangen betyder blandt andet, at vi fokuserer på muligheder frem for på problemer.

På Bonderupgård lægger vi stor vægt på, at plejehjemmet skal være og føles som et hjem i stedet for en institution.

Vi arbejder derfor målrettet med at skabe hjemlige rammer, fx går personalet i deres eget tøj, vi har blomster og duge på bordene, og du og de andre beboere er med til at vælge vores møbler. Vi har også hyggelige blondegardiner og billeder af ferier og oplevelser på væggene.

Mere om os

Vis alle

Profilplejehjem med fokus på dyre- og udeliv

Bonderupgård har været profilplejehjem i Københavns Kommune siden 2014. 

Baggrunden var, at vi ønskede at skabe en ’bondegård i byen’, som kunne nedbryde plejehjemmets institutionelle rammer og dermed give dig og de andre beboere et mere aktivt og indholdsrigt hverdagsliv.

Profilen betyder, at vi er meget ude hele året, og at du hver dag har mulighed for at få konkrete og sanselige oplevelser med dyr og udeliv.

Forskning på området underbygger Bonderupgårds gode erfaringer med dyre- og udeliv.

Fx er det veldokumenteret, at følelsesmæssige forhold mellem dyr og mennesker medfører positive ændringer i blodtryk, puls og niveauet af stresshormoner.

Derudover viser forskning, at mange menneskers forhold til naturen bliver svækket, når de flytter på plejehjem, fordi de har sværere ved at komme ud.

Derfor giver en profil med fokus på udeliv særlig god mening.

Vores motto og vision

Vores motto er ’sammen skaber vi fremtiden’, fordi vi tror på, at samarbejde giver den bedste hverdag for dig, de andre beboere, dine pårørende, gæster og personalet.

Vores vision er, at du oplever og har et interessant, aktivt og almindeligt liv, hvor dyre- og udeliv er en del af hverdagen.

Bestyrelsen

Bonderupgård er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse. Bestyrelsen godkender plejehjemmets regnskab og har det overordnede ansvar for plejehjemmets økonomiske og juridiske drift. 

Medlemmerne er i bestyrelsen er:

  • Erik Meier Andersen, bestyrelsesformand
  • Tina Kristensen, næstformand
  • Hanne Larsen, bestyrelsesmedlem
  • Hanne Korsgaard, bestyrelsesmedlem
  • Anni Brodersen, bestyrelsesmedlem
  • Kirsten Holmgaard, bestyrelsesmedlem.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, medlemmer af aktivitetscentret, pårørende, medarbejdere og frivillige  

På Bonderupgård tilbyder vi en god og spændende hverdag for både beboere, medlemmer af aktivitetscenteret og alle andre, der arbejder eller kommer på plejehjemmet. 

Det er vigtigt for os, at vores beboere har mulighed for at leve et interessant og aktivt liv, selvom de er ældre og har brug for støtte og omsorg. Vi sørger derfor for at tilbyde aktiviteter og gøremål, der giver den enkelte beboere noget at stå op til og glæde sig til hver dag. 

Vi oplever, at plejehjemmets fokus på dyr og udeliv skaber særlig stor værdi i vores beboeres hverdag. 

For eksempel ser vi, at mange beboere oplever stor glæde ved at være sammen med dyr og finder det meningsfuldt at være med til at passe dem og give dem omsorg. Ligeledes ser vi, at mange beboere oplever glæde og trivsel, når de får gode oplevelser i naturen.  

Alle skal være hjertelig velkomne på Bonderupgård! 

Med venlig hilsen 

Lilia Touzinska
Forstander på Bonderupgård 

Samarbejde med pårørende

På Bonderupgård vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Beboerdemokrati

Bonderupgård er dit og de andre beboeres hjem. Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet.

Det kan fx være hverdagens aktiviteter, maden eller den pleje og omsorg, du får. 

Vi opfordrer til, at du altid taler med medarbejderne om dine ønsker og behov i hverdagen, så vi kan tilrettelægge vores arbejde, så det passer bedst til dig og de andre beboere.

På Bonderupgård holder vi dialogmøder på alle afdelinger to gange om året. På møderne taler du og de andre beboere, jeres pårørende og personalet om hverdagen på plejehjemmet.