Københavns Kommune

Job på Bonderupgård

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Bonderupgård arbejder ud fra Københavns kommunes ældrepolitik, som blandt andet stiller krav til medarbejderne om, at de skal arbejde rehabiliterende.

I praksis vil det sige, at vores medarbejdere skal have fokus på, hvordan de kan støtte beboerne i at leve et tilfredsstillende liv, som i videst muligt omfang bygger på deres ønsker og behov.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere er dygtige og udfører pleje og omsorg af en høj faglig kvalitet.

Vi sørger derfor for, at den enkelte medarbejder løbende får mulighed for at udvikle sine kompetencer, fx gennem undervisning, kurser, efteruddannelse, faglige læringsmiljøer, supervision og sidemandsoplæring. På den måde forsøger vi samtidig at styrke hele det faglige niveau på arbejdspladsen.

Mere information

Vis alle

Godt arbejdsmiljø

Vi har desuden fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Glade medarbejdere er nemlig gode medarbejdere, hvilket giver en bedre hverdag for vores beboere.

Vi sikrer blandt andet arbejdsmiljøet ved at inddrage medarbejderne i planlægningen af deres arbejde og ved altid at sørge for at have et højt informationsniveau.

Nytænkning

Derudover er nytænkning en kerneværdi for os – vi opfordrer derfor vores medarbejdere til at byde ind med forslag og idéer til, hvordan vi kan løse forskellige udfordringer på nye og bedre måder.

Træningsrum

Vores medarbejdere har desuden mulighed for at bruge plejehjemmets træningsrum, hvor vi har forskellige træningsmaskiner. Vi har også gode bade- og omklædningsfaciliteter, som medarbejderne kan bruge.

Medarbejdere

På Bonderupgård er vi ca. 70 medarbejdere inden for følgende faggrupper:

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter
  • Sygeplejersker
  • Pædagoger
  • Aktivitetsmedarbejdere
  • Køkkenpersonale
  • Administrative medarbejdere.

Vi har et samarbejde med fysio- og ergoterapeuter fra Sundhedshuset Vanløse/Brønshøj/Husum.

Derudover har vi elever fra social- og sundhedsuddannelserne, køkkenelever og virksomhedspraktikanter.

MED-udvalget

MED-udvalget på Bonderupgård består af fire medarbejdere og fire ledere.

Udvalget mødes ca. fire gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på plejehjemmet.

Møderne i MED-udvalget skal sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Bonderupgård har vi en del frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Bonderupgård, kan du kontakte vores forstander.