Københavns Kommune

Om Håndværkerforeningens Plejehjem

Håndværkerforeningens Plejehjem i Emdrup er et hyggeligt, gammelt kommunalt plejehjem ved Håndværkerhaven, Utterslev Mose og Emdrup Sø.

Vi er profilplejehjem med fokus på håndværk og har derfor fokus på, at det arbejdsliv og fag, du og de andre beboere har haft, har betydning for jeres identitet og livskvalitet.

Vi er i dag et kommunalt plejehjem, som Håndværkerforeningens Fond opførte til sine medlemmer og deres pårørende i 1950’erne.

I det daglige fokuserer vi særligt på de håndværk, vi selv repræsenterer; det plejefaglige, det terapeutfaglige og det køkkenfaglige håndværk.

Plejehjemmet har 146 beboere, beboerne bor fordelt på fire afdelinger med fælles opholds- og spisestue.

På Håndværkerforeningens Plejehjem arbejder vi ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som blandt andet betyder, at din hverdag på plejehjemmet skal være så fleksibel som mulig, og at du skal have frihed til at leve det liv, som du ønsker. 

Vores mål er, at du er tryg ved, at du får nok støtte og hjælp til at kunne bevare din livskvalitet, selvom du har brug for hjælp.

Det er også vigtigt, at du oplever at være en del af de aktiviteter, der foregår på plejehjemmet, ligesom dine pårørende skal føle sig velkomne i din bolig og på fællesarealerne.

Udover ældrepolitikken arbejder vi ud fra fire kerneværdier:

Vores 4 kerneværdier

Vis alle

1. Ordentlighed

 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi udfører vores arbejde ordentligt
 • Vi behandler hinanden ordentligt.

2. Fællesskab

 • Vi arbejder for fællesskab
 • Vi arbejder for at udrydde ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

3. Tillid

 • Vi har tillid til medarbejdernes faglighed
 • Vi har tillid til hinanden.

4. Faglighed

 • Vi arbejder i arbejdsfællesskaber, hvor det er synligt, hvem der har hvilke opgaver (fx gennem farvede veste)
 • Vi arbejder med forbedringsindsatsen i samarbejde med Københavns Kommune (fokus på medicin, inkontinens og uhensigtsmæssige indlæggelser) 
 • Medarbejderne varetager de opgaver, der passer til deres faglighed
 • Vi arbejder med demensstrategien (BPSD), hvor vi screener beboere med psykiske adfærdsproblemer, så de kan få den korrekte hjælp 
 • Vi holder tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer, hvor plejehjemmets forskellige medarbejdere er inde over med hver deres faglighed. 

Mere om os

Vis alle

Vi er nu et kommunalt plejehjem

Håndværkerforeningens Plejehjem blev den 1. januar 2023 et kommunalt plejehjem i Københavns Kommune.

Hilsen fra forstander

Velkommen! 

Jeg byder alle beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere velkommen til Håndværkerforeningens Plejehjem. 

Jeg håber, at alle har lyst til at være i dialog, og jeg håber, at vi gennem dialog kan sikre et godt samarbejde, så Håndværkerforeningens Plejehjem fortsat er et godt sted at bo og arbejde. 

Alle er velkomne til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 
Randi Krogdal Steen 
Forstander på Håndværkerforeningens Plejehjem 

Samarbejde med pårørende

Hos Håndværkerforeningens Plejehjem vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker.

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i aktiviteter på plejehjemmet. Vi opfordrer alle pårørende til at være en aktiv del af livet på plejehjemmet, fx at melde sig som frivillig i vores frivillighedsforening.

Vi inviterer desuden dig, de andre beboere og jeres pårørende til møde to gange årligt. 

Beboerdemokrati

Håndværkerforeningens Plejehjem er dit og de andre beboeres hjem.

Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet. Det kan fx være hverdagens aktiviteter, maden eller den pleje og omsorg, du får. 

Vi opfordrer til, at du altid taler med medarbejderne om dine ønsker og behov i hverdagen, så vi kan tilrettelægge vores arbejde, så det passer bedst til dig og de andre beboere.

Vi holder bruger-pårørenderåds-møder på tværs af huset to gange om året, hvor beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse deltager. På møderne taler vi om livet og hverdagen på plejehjemmet.

Vi holder også dialogmøder, når vi har fået lavet nye tilsynsrapporter. På møderne taler vi om resultaterne, og hvordan vi kan arbejde med forbedringer. 

Hver anden måned holder vi madudvalgsmøder , hvor du og de andre beboere kan komme med ønsker til menuen. Køkkenchefen deltager i møderne.