Københavns Kommune

Job på Håndværkerforeningens Plejehjem

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Håndværkerforeningens Plejehjem ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads. 

 • Vi arbejder derfor ud fra følgende målsætninger:
 • Vi har en høj faglighed i alle de opgaver, vi løser
 • Vi har tillid til hinandens arbejde 
 • Vi er ordentlige over for hinanden
 • Medarbejderne får opgaver efter, hvilke kompetencer de har (delegering af kompetencer) 
 • Det tværfaglige samarbejde bygger på dialog
 • Vi inddrager medarbejderne i det daglige arbejde.

Som medarbejder er du tilknyttet én afdeling, og du er kontaktpersonen for 5-6 beboere. 

Du har stor indflydelse på din egen hverdag. Fx kan du i samarbejde med beboerne selv planlægge, hvordan og i hvilken rækkefølge du bedst løser dine opgaver. 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere udvikler sig og holder sig fagligt opdateret. Vi har derfor en række faglige netværk inden for relevante områder, fx demens, inkontinens, forflytning, kost og måltider samt praktikvejledning. 

Næsten alle kontaktpersoner er med i ét af disse netværk og har et særligt ansvar for det faglige område, som netværket arbejder med.

Vi holder også tværfaglige konferencer, hvor medarbejdere med forskellige faglige baggrunde diskuterer faglige problemstillinger på tværs af afdelingerne.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere

På Håndværkerforeningens Plejehjem er vi 150 faste medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sygeplejersker
 • Serviceassistenter (rengøring)
 • Ernæringsassistenter
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • Fysioterapeuter
 • Elever og studerende.

Derudover har vi ca. 100 afløsere, som arbejder deltid.

Ledergruppen består af forstander, leder af fagstaben/souschef, fire afdelingsledere og en serviceleder.

Elever og studerende

Vi uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende og ernæringsassistentelever. 

Hver elev eller studerende får en uddannelsesplan og en introduktion til arbejdet på plejehjemmet.

Derudover får elever/studerende vejledning og samtaler med en praktikvejleder. 

Vi har ca. 100 elever/studerende om året. 

MED-udvalg

Håndværkerforeningens Plejehjem har et MED-udvalg, som består af både medarbejdere og ledere:

 • Fire arbejdsmiljørepræsentanter
 • Tre tillidsrepræsentanter/valgte medarbejdere 
 • Fire arbejdsmiljøledere, herunder er to af dem afdelingsledere 
 • Forstanderen.

Forstanderen er formand, og medarbejderne vælger næstformanden.

MED-udvalget arbejder blandt andet med arbejdsmiljø, sundhedsfremme og på at engagere alle medarbejdere. Derudover arbejder udvalget med større tværgående temaer på plejehjemmet.

Udvalget holder ca. seks møder om året.

MUS og GRUS

Håndværkerforeningens Plejehjem holder hvert år medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller gruppeudviklingssamtaler (GRUS) i de enkelte afdelinger.

Samtalerne handler om opgaver, trivsel og udviklingsmuligheder.

Arbejdsmiljøudvalget

Håndværkerforeningens Plejehjem har et arbejdsmiljøudvalg, som arbejder målrettet med at sikre et godt arbejdsmiljø på plejehjemmet. 

Vi laver fx arbejdspladsvurderinger (APV) i beboernes boliger for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø.

Hvis en beboer får brug for meget pleje, kan det derfor blive nødvendigt at rykke rundt på eller fjerne møbler.

Bliv frivillig

På Håndværkerforeningens Plejehjem har vi ca. 60 frivillige, som er med til at arrangere aktiviteter for beboerne.

Aktiviteterne kan fx være dans, billard, banko, højtlæsning, kaffe, ture ud af huset og fester.

Alle de frivillige er tilknyttet vores frivillighedsforening. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig, kan du kontakte vores frivillighedskoordinator. 

Find kontaktoplysninger