Københavns Kommune

Job på Ørestad Plejecenter

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

På Ørestad Plejecenter arbejder vi ud fra Københavns kommunes ældrepolitik.

Politikken stiller krav til vores medarbejdere om, at de skal arbejde rehabiliterende og have fokus på, at beboerne skal leve et godt liv – på egne præmisser. 

Vi tager udgangspunkt i beboernes ressourcer og ønsker, når vi tilrettelægger hverdagens aktiviteter og plejehjemmets drift. Derfor skal du som medarbejder være indstillet på at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra beboernes behov.

Mere information

Vis alle

Udvikling af kompetencer

Vi ønsker at levere pleje og omsorg af meget høj faglig kvalitet. Derfor arbejder vi tværfagligt og sørger for, at alle vores medarbejdere udvikler deres kompetencer løbende.

Vi tror på, at det styrker kvaliteten på hele arbejdspladsens, når den enkelte medarbejder udvikler sine 

kompetencer.

Vi arbejder blandt andet med faglige læringsmiljøer, sparring og supervision. Vi tilbyder også undervisning på arbejdspladsen, sidemandsoplæring, AMU-kurser og diplomfag.

Ørestad arbejder desuden med IHI-inspireret forbedringsmetode. Det betyder blandt andet, at vi bruger data og hurtige afprøvninger i vores kvalitetsarbejde. Der er derfor ikke langt fra idé til handling hos os.

Vi har opnået flotte resultater ved at bruge IHI-metoden, og her spiller medarbejdere en afgørende rolle. 

Medarbejdere

Ørestad Plejecenter har ca. 100 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • social- og sundhedsassistenter
  • social- og sundhedshjælpere
  • sygeplejersker
  • serviceassistenter (rengøring)
  • ernæringsassistenter
  • aktivitetsmedarbejdere.

Vi har ergoterapeuter og fysioterapeuter tilknyttet fra Sundhedshuset Amager. 

Derudover er vi uddannelsessted for sosu-uddannelserne og sygeplejerskestuderende. 

Ørestad ledes af en forstander i samarbejde med en række teamledere.

Citater fra medarbejdere

”Her er fællesskab og faglig sparring.”

”Man bliver inddraget og er en del af både velkendte og nye processer.”

”Her kan man virkelig udvikle sig fagligt.”

”Her er en tydelig og lydhør ledelse.”

”På Ørestad er der gode inspirerende kolleger i en hverdag, hvor ikke to dage er ens.”

Bliv frivillig

På Ørestad Plejecenter har vi mange frivillige, som blandt andet er besøgsvenner, hjælper til ved fester og spiller spil. De frivillige tager også med på ture i naturen, på museer, til koncerter, foredrag og meget andet.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Ørestad Plejecenter, kan du kontakte vores frivilligkoordinator.

Find kontaktoplysninger

Ørestad Plejecenters Venner

Ørestad Plejecenters Venner (ØRs Venner) er en frivillig forening, der laver aktiviteter for beboerne på Ørestad, fx bankospil, filmaftener, musik i cafeen eller juleoptog.

Foreningen består af en bestyrelse og medlemmer og frivillige, der deltager i foreningens arbejde. Kontant vores frivilligkoordinator, hvis du vil høre mere.

Alle er velkomne i ØRs Venner!

Find kontaktoplysninger