Håndværkerforeningens Plejehjem

Om os

Billede
På Håndværkerforeningens Plejehjem arbejder vi ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik og fire kerneværdier.

Om os

På Håndværkerforeningens Plejehjem arbejder vi ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som blandt andet betyder, at din hverdag på plejehjemmet skal være så fleksibel som mulig, og at du skal have frihed til at leve det liv, som du ønsker. 

Vores mål er, at du er tryg ved, at du får nok støtte og hjælp til at kunne bevare din livskvalitet, selvom du har brug for hjælp.

Det er også vigtigt, at du oplever at være en del af de aktiviteter, der foregår på plejehjemmet, ligesom dine pårørende skal føle sig velkomne i din bolig og på fællesarealerne.

Udover ældrepolitikken arbejder vi ud fra fire kerneværdier:

1. Ordentlighed

 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi udfører vores arbejde ordentligt
 • Vi behandler hinanden ordentligt.

2. Fællesskab

 • Vi arbejder for fællesskab
 • Vi arbejder for at udrydde ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

3. Tillid

 • Vi har tillid til medarbejdernes faglighed
 • Vi har tillid til hinanden.

4. Faglighed

 • Vi arbejder i arbejdsfællesskaber, hvor det er synligt, hvem der har hvilke opgaver (fx gennem farvede veste)
 • Vi arbejder med forbedringsindsatsen i samarbejde med Københavns Kommune (fokus på medicin, inkontinens og uhensigtsmæssige indlæggelser) 
 • Medarbejderne varetager de opgaver, der passer til deres faglighed
 • Vi arbejder med demensstrategien (BPSD), hvor vi screener beboere med psykiske adfærdsproblemer, så de kan få den korrekte hjælp 
 • Vi holder tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer, hvor plejehjemmets forskellige medarbejdere er inde over med hver deres faglighed. 

Beboerdemokrati

Håndværkerforeningens Plejehjem er dit og de andre beboeres hjem. Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet.

Bestyrelsen

Håndværkerforeningens Plejehjem er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Hilsen fra forstander

Forstander på Håndværkerforeningens Plejehjem, Randi Krogdal Steen, byder velkommen.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG OG ELEV

På Håndværkerforeningens Plejehjem ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads. Derfor arbejder vi ud fra nogle forskellige målsætninger.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.