Huset William

Praktisk information

Praktisk information

Find forskellige praktiske informationer om indflytning, din økonomi og livet i Huset William.
Beboerkonto

Det er muligt at oprette en beboerkonto, hvor du kan indsætte og hæve penge uden kort eller kode.

Personalet hjælper dig med at oprette en konto, hvis du ønsker det. 

Dine pårørende eller din bank kan sætte penge ind på kontoen via netbank.

Besøg

Din bolig i Huset William er dit eget hjem. Din familie og venner er derfor altid velkomne til at komme på besøg. De kan også spise med, hvis de betaler for det. 

Frisør og fodterapeut
Frisør

Huset William har frisørsalon på plejehjemmet. Personalet hjælper dig med at bestille tid.

Du kan betale med MobilePay eller kontant.

Du er naturligvis også velkommen til at bruge din egen frisør. I er velkomne til at benytte salonen på plejehjemmet, når den er ledig.

Fodterapeut

Vi har flere fodterapeuter der kommer i huset og udfører fodpleje i din egen bolig.

Du kan betale med MobilePay eller kontant. Har du brug for hjælp til betaling, kan du henvende dig på kontoret.

Fuldmagter

Det kan være en god idé at give en af dine pårørende en fuldmagt til fx at læse din Digitale Post, betale din regninger og lignende, hvis du ikke længere selv kan dette.

Læs mere om fuldmagter

Indflytning

En bolig i Huset William er din egen bolig. 

Du har derfor selv ansvar for at betale husleje, indskud, el, varme, licens m.m., og du medbringer alle dine egne møbler, billeder, lamper, tv, radio, gardiner osv. 

Husk at overflytte din indboforsikring til din nye bolig.

Vi vil altid tage kontakt til dig eller dine pårørende og evt. besøge dig før indflytningen. Her aftaler vi også, hvordan indflytningen skal foregå. Vi kan også her rådgive dig mht. møbler mv.

Du skal også tage en fiberdyne og en hovedpude med, som kan vaskes. Der er plejeseng og et indbygget skab i boligen.

Du står selv for at flytte ind i boligen, indrette den, hænge gardiner op m.m. Hvis du har brug for hjælp til fx at hænge billeder eller lamper op, kan du få hjælp af vores pedel. 

Hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig med at flytte, eller hvis du ikke har råd til at betale for et flyttefirma, kan du søge kommunen om hjælp fra visitationen til flytning.

Meld flytning

Du skal senest melde flytning til Folkeregistret fem dage efter, du er flyttet ind i din nye bolig.

Huset William vil gerne hjælpe dig med at melde flytning, hvis du ønsker det.

Meld selv flytning her

Vælg læge

Du kan vælge at beholde din egen læge, hvis ikke lægen ligger for langt væk fra Huset William.

Du kan også vælge en ny læge i nærheden eller en læge fra Familielægerne Valby, som er tilknyttet som plejehjemslæger. De kommer på plejehjemmet én gang om ugen.

Hvis du ønsker at skifte læge, skal udfylde et aftaleskema og aflevere det til personalet. Du får aftaleskemaet på plejehjemmets kontor. Vi kan også hjælpe dig med at udfylde skemaet.

Du kan også selv skifte læge

Lejekontrakt og boligselskab

Boligerne i Huset William udlejes af boligselskabet FSB.

FSB sender derfor en lejekontrakt til dig, som du skal underskrive.

FSB sørger for, at din bolig er istandsat og gjort rent, inden du flytter ind.

Kontakt FSB

Kontaktperson og indflytningssamtale

Når du flytter ind i Huset William, får du en kontaktperson. Du aftaler sammen med din kontaktperson og personalet på afdelingen, hvilken hjælp og pleje du har brug for. 

Afdelingslederen og kontaktpersonen inviterer dig til en indflytningssamtale, når du har boet på plejehjemmet i ca. fire uger. Samtalen handler om, hvordan det går, og om der er noget, du har brug for, at vi gør anderledes.

Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen, hvis du ønsker det.

Klippekort: Ekstra hjælp eller tid med en medarbejder

Som beboer i Huset William får du et såkaldt 'klippekort', der giver dig ret til en halv times ekstra hjælp eller tid med en medarbejder hver uge.

Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge den halve time.

Læs mere og få idéer til, hvad du kan bruge dine klip på

Læge

En læge fra Familielægerne Valby kommer fast på plejehjemmet én gang om ugen.

Pårørende: Om samarbejdet

I Huset William vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet. De kan derfor være med til at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, købe mad og spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet.

Vi holder hverdagsdemokrati-møder hvert kvartal, hvor du og dine pårørende kan deltage i en snak om hverdagen i afdelingen samt høre om, hvad der sker af nye ting på plejehjemmet.

Tandlæge: Omsorgstandplejen

Du kan bruge Omsorgstandplejen, hvis du fysisk eller psykisk ikke er i stand til at komme hen til en almindelig tandlæge.

Omsorgstandplejen vil sørge for, at dine tænder og proteser bliver undersøgt regelmæssigt og bliver behandlet, når du har brug for det.

Læs mere om Omsorgstandplejen

Testamente: Pleje-, livs- og behandlingstestamente

Det kan være en god idé at lave et plejetestamente, et livstestamente og/eller et behandlingstestamente. 

Plejetestamentet er vejledende og beskriver, hvordan du gerne vil leve dit liv, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til at give udtryk for det. 

Livs- og behandlingstestamenterne handler om dine ønsker for behandling for sygdom. 

Hvis du har lavet et pleje-, livs- eller behandlingstestamente, er det en god idé at fortælle plejehjemmet om det, når du flytter ind.

Økonomi

I Huset William skal du betale husleje, indskud, el, vand og varme. Der er målere i alle boliger.

Du har også mulighed for at købe en servicepakke, som blandt andet indeholder mad, vask rengøringsartikler osv. 

Du er selv ansvarlig for at betale dine regninger. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at tilmelde dine regninger til PBS, så betalingen foregår automatisk. 

Hvis du ikke har nogen pårørende, der kan hjælpe dig med din økonomi, kan Huset William hjælpe dig med at søge om et værgemål. 

Det er muligt at oprette en beboerkonto, hvor du kan indsætte og hæve penge uden kort eller kode. Personalet hjælper dig med at oprette en konto, hvis du ønsker det.

Nedenfor kan du læse om de udgifter, der er i Huset William.

Husleje og indskud

Boligerne i Huset William koster følgende: 

Indskud: Ca. 40.000 kr.
Husleje: 8.000 - 9.300 kr.

Derudover skal du betale vand, varme og el.

Du kan søge om boligstøtte til huslejen og om lån til at betale indskud. 

Læs mere om boligstøtte og lån til indskud

Servicepakke 

Nedenfor er en liste over de ydelser, vi tilbyder, som du selv skal betale for. 

Det er frivilligt, om du vil købe ydelserne. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du fravælger nogle af ydelserne, fx mad eller indkøb af toiletartikler, skal du selv stå for at lave mad og købe de ting, du skal bruge.  

  • Fuld dagskost (drikkevarer er inkluderet i prisen, undtagen kapselvarer) – eller varm hovedret, biret og to mellemmåltider
  • Vask af privat tøj 
  • Leje og vask af linned 
  • Toiletartikler 
  • Rengøringsartikler
  • Vinduespudsning.

Den fulde servicepakke i Huset William koster ca. 4.172 kr. om måneden (2020). Københavns Kommune justerer priserne hvert år.

Læs mere om servicepakken og se priser for de enkelte ydelser

Dødsfald/fraflytning
Fraflytning

Hvis du ønsker at flytte fra Huset William, fx til et andet plejehjem, skal du kontakte vores kontor. 

Dødsfald

Når en beboer dør, sørger personalet for at pakke beboerens hjem ned. De pårørende må gerne være med, hvis de har lyst og mulighed for det.

Huset William opbevarer alle beboerens ting, indtil Skifteretten har lavet en skifteretsattest. Derefter kan de pårørende/arvingerne få udleveret beboerens ting.