Kastanjehusene

Om os

Billede
Ældre mand der griner
I Kastanjehusene ønsker vi, at du som beboer oplever høj kvalitet i alt det, som vi gør.

Om os

Vi arbejder ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som blandt andet betyder, at din hverdag på plejehjemmet skal være så fleksibel som mulig. Du skal også have frihed til at leve det liv, du ønsker. 

Vi planlægger hverdagen i Kastanjehusene sammen med dig som beboer, så vores pleje og aktiviteter passer til dig og understøtter din sundhed, trivsel og livskvalitet.

Herudover har vi også vores egne ambitioner, som vi har udtrykt i fem strategiske mål. Alle fem mål bidrager til at løfte kvaliteten af og tilfredsheden med arbejdet i Kastanjehusene.

De fem mål er:

  1. Høj kvalitet i plejen
  2. Relevante og efterspurgte aktiviteter
  3. Høj kvalitet i måltiderne
  4. Tilgængelighed og anerkendelse af beboerne
  5. Trivsel på arbejdspladsen.

Vi har udarbejdet handleplaner, som skal hjælpe os til at indfri målene. Handleplanerne følger vi op på løbende, og selve målene følger vi op på to gange årligt på et seminar.

Beboerdemokrati

I Kastanjehusene holder vi forskellige beboermøder, hvor du og de andre beboerne kan være med til at tage beslutningerne om alt fra måltider til strategiske tiltag.

Arbejdet med kvalitet

I Kastanjehusene ønsker vi, at du som beboer oplever høj kvalitet i alt det, som vi gør.

Kastanjehusene i medierne

Mød nogle af de nuværende og tidligere beboere og medarbejdere fra Kastanjehusene.

Hilsen fra forstander

Kastanjehusenes forstander, Henriette Højsteen, byder velkommen.

Arbejdspladsen

MEDARBEJDER, FRIVILLIG OG ELEV

I Kastanjehusene lægger vi vægt på, at vores medarbejderne er fagligt dygtige. Vi tror nemlig på, at dygtige medarbejdere er nøglen til kvalitet.

Tilsyn og rapporter

Hent tilsynsrapporter, Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, brugertilfredshedsundersøgelse og privatlivspolitik.