Københavns Kommune

Om Eilersminde

Eilersminde er et kommunalt plejehjem, der ligger i hjertet af Tingbjerg.

Bygningen rejser sig i fem etager med en stueetage, tre etager kun med boliger og en fjerde sal med fælles multisale, orangeri og en tagterrasse med en formidabel udsigt over byen.

Boligerne er placeret i stueetagen og på 1.-3. sal. I det sydvestlige hjørne ud mod Ruten ligger husets hovedindgang med hovedtrappe og to elevatorer, som sikrer niveaufri adgang til alle boliger og servicearealer. Eilersminde Plejehjem er bygget i 2023-24 og opkaldt efter arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen, der var med til at tegne Tingbjerg.

Plejehjemmet har 120 boliger fordelt på fire afdelinger, hvoraf den ene afdeling i stuen har 12 boliger og de øvrige afdelinger har 36 boliger. 

Plejehjemmet ligger i en grøn lomme omgivet af Vestvolden og Utterslev Mose, hvor der er rig mulighed for at gå ture. Vi ligger desuden i samme hus som en dagligvarebutik og tæt på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Buslinje 132 kører langs Ruten og holder dermed lige uden for plejehjemmet og buslinje 2A holder tæt på plejehjemmet v. busstoppestedet Terrasserne (Åkandevej).  

Vores værdier og visioner tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ældre- og værdighedspolitik.

Helt konkret betyder det, at vores hovedopgave er, at du kan leve det liv, du ønsker, og at du oplever at blive inddraget i alle forhold vedrørende din hverdag her på Eilersminde.

Vi lægger vægt på, at du oplever, at din hverdag er tryg, værdig og meningsfuld, og at du har så stor indflydelse på din hverdag som overhovedet muligt.