Københavns Kommune

Job på Eilersminde

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Eilersminde er Tingbjergs største arbejdsplads. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere er fagligt engagerede, nysgerrige og har fokus på at have en god relationen til beboerne.

Derudover skal de være ansvarlige, selvstændige og fleksible.

Kort sagt: Vores medarbejdere skal alle have noget på hjerte og et ønske om at gøre en forskel for beboerne.

Arbejdsfællesskabet på Eilersminde

Når du bliver ansat på Eilersminde bliver du en del af et arbejdsfællesskab. 

Vi arbejder løbende på at lære hinanden bedre at kende som kolleger. Det gør vi fx gennem forskellige personalearrangementer, fx sommerfest, fælles julefest, faglige arrangementer, deltagelse i DHL Stafetten mm.

Vi arbejder løbende på at styrke arbejdsglæden og trivslen ved at være i tæt dialog med hinanden. Vi fejrer de ting, vi løbende lykkes med i hverdagen og er sammen nysgerrige på det, vi kan gøre endnu bedre, og det, der er svært. 

Vi har et stærkt fokus på løbende kompetenceudvikling og tror på, at det er vigtigt at blive ved med at være fagligt nysgerrig. 

Et stærkt arbejdsfællesskab kommer ikke af sig selv. 

På Eilersminde arbejder vi løbende på at skabe samarbejdsforaer, som kan gøre det nemmere at bede om og tilbyde hjælp til hinanden i dagligdagen. Det er væsentligt for, at vi kan lykkes med at skabe en tryg, værdig og meningsfuld hverdag for beboerne.

Mere information

Vis alle

Medarbejdere og afdelingsledere

Eilersminde har ca. 120 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker 
  • Pædagoger 
  • Ernæringsassistenter 
  • Kokke
  • Service- og rengøringsmedarbejdere 
  • Administrative medarbejdere.

Der er på alle afdelinger ansat social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Derudover har hver afdeling tilknyttet en sygeplejerske. 

Da vi har mange beboere med demens, har vi også en demensvidensperson ansat samt demensvejledere i alle afdelinger. 

Alle afdelinger ledes af en afdelingsleder, der har det overordnede ledelsesansvar for afdelingen. 

Derudover er vi uddannelsessted for SOSU-elever. Vi har også afløsere, frivillige, virksomhedspraktikanter og af og til medarbejdere i løntilskud og seniorjob.

Ergoterapi, fysioterapi, miljø og arbejdsmiljø

Udover det faste plejepersonale samarbejder vi med Center for Genoptræning. Samarbejdet indebærer, at alle beboere modtager relevant ergoterapeut- og fysioterapeutfaglig udredning, hjælp og støtte til de udfordringer, som udredningen peger på. Derudover får vi også hjælp og vejledning til rekvirering og korrekt brug af hjælpemidler.

Vi har også en miljø- og arbejdsmiljøfaglig supporter, der giver plejepersonalet faglig støtte og vejledning på tværs af afdelingerne.

MED-udvalget

Eilersminde har et MED-udvalg, som består af forstanderen, to afdelingsledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. 

Udvalget holder møde seks gange om året og arbejder med forskellige emner, som har betydning for arbejdsmiljøet på Eilersminde.

Møderne i MED-udvalget skal desuden sikre, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsplads.

Bliv frivillig

På Eilersminde har vi frivillige, som deltager i aktiviteter og arrangementer for beboerne. Vi har fx besøgsbaby, besøgshund og enkelte, der hjælper til ved fester.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.

 Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Eilersminde, kan du kontakte vores leder af Aktivitet og Frivillighed.

Find kontaktoplysninger