Københavns Kommune

Om Eilersminde

Eilersminde er et kommunalt plejehjem, der ligger i hjertet af Tingbjerg.

Bygningen rejser sig i fem etager med en stueetage, tre etager kun med boliger og en fjerde sal med fælles multisale, orangeri og en tagterrasse med en formidabel udsigt over byen.

Boligerne er placeret i stueetagen og på 1.-3. sal. I det sydvestlige hjørne ud mod Ruten ligger husets hovedindgang med hovedtrappe og to elevatorer, som sikrer niveaufri adgang til alle boliger og servicearealer. 

Eilersminde åbnede i 2024 og opkaldt efter arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen, der var med til at tegne Tingbjerg.

Plejehjemmet har 120 boliger fordelt på fire afdelinger, hvoraf den ene afdeling i stuen har 12 boliger og de øvrige afdelinger har 36 boliger. 

Plejehjemmet ligger i en grøn lomme omgivet af Vestvolden og Utterslev Mose, hvor der er rig mulighed for at gå ture. Vi ligger desuden i samme hus som en dagligvarebutik og tæt på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. Buslinje 132 kører langs Ruten og holder dermed lige uden for plejehjemmet og buslinje 2A holder tæt på plejehjemmet v. busstoppestedet Terrasserne (Åkandevej).  

Vores værdier og visioner tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ældre- og værdighedspolitik.

Helt konkret betyder det, at vores hovedopgave er, at du kan leve det liv, du ønsker, og at du oplever at blive inddraget i alle forhold vedrørende din hverdag her på Eilersminde.

Vi lægger vægt på, at du oplever, at din hverdag er tryg, værdig og meningsfuld, og at du har så stor indflydelse på din hverdag som overhovedet muligt.

Mere om os

Vis alle

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboer og pårørende 

Velkommen til plejehjemmet Eilersminde! 

Det er en stor beslutning at flytte på plejehjem, og vi ved, at det tager tid at falde på plads i de nye rammer. Vi vil gøre vores yderste for, at du bliver glad for at bo her på plejehjemmet, og at du oplever en meningsfuld hverdag, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.  

Vi gør os umage med, at du – døgnet rundt – oplever en respektfuld og imødekommende tone her på Eilersminde. Ligeså håber vi på, at du finder det muligt at etablere nye bekendtskaber på afdelingen eller på tværs af afdelingerne.   

Vi mener, at et godt samarbejde mellem dig og dine evt. pårørende er en forudsætning for, at du trives og bliver glad for at bo her på plejehjemmet. Det er derfor vigtigt for os, at du ved, at du altid er velkommen til at henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål, eller der er forhold, du ikke er tilfreds med. 

Vi glæder os til at lære dig og dine evt. pårørende at kende.  

Hjertelig velkommen!

Camilla Norby Larsen 
Forstander på Eilersminde 

Samarbejde med pårørende

På Eilersminde vil vi meget gerne samarbejde med dine pårørende.

Dine pårørende kender dig og det liv, du hidtil har levet, og de kan derfor fortælle os om din livshistorie og hjælpe os med at sikre, at du fortsat kan leve det liv, du ønsker. 

Dine pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, spise med eller deltage i eller arrangere aktiviteter på plejehjemmet. 

Der afvikles også to årlige pårørendemøder med drøftelse af relevante emner og dialog om generelle forhold om det at være pårørende til en nær, der bor på Eilersminde.

Beboerdemokrati

Vi lægger stor vægt på at inddrage dig og de andre beboere i hverdagen.

Vi holder derfor beboermøder i alle afdelinger fem gange om året. Her drøfter vi de helt nære forhold, der vedrører fællesskabet på den afdeling, du bor på. 

På beboermøderne kan du også komme med idéer og ønsker til, hvordan livet på Eilersminde skal være. Her vil du også kunne komme med ønsker til maden, aktiviteter og fester.

Beboer-pårørendemøde

To gange om året afholder vi et større beboer-pårørendemøde på 4. sal, hvor alle beboere og pårørende inviteres.

På mødet drøfter og gennemgår vi forhold, der har betydning for hele plejehjemmet, ligesom der vil være tid til fælles drøftelser og lejlighed til at stille spørgsmål.